اعضای شورای شهر تهران در پنجاه و سومین‌ جلسه شورای شهر تهران نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق‌ به بودجه سال 97 شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ را بررسی خواهند کرد و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه قرائت می‌شود.

گفتنی است؛ لایحه اصلاحیه مصوبه‌ مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران و یک فوریت لایحه‌ای که در جلسه قبل به تصویب رسیده بود بررسی می‌شود.

بر اساس این گزارش، حسابرسان رسمی شورای شهر تهران جهت حسابرسی سال 96 شهرداری انتخاب خواهند شد و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه خوانده می‌شود. همچنین طرح بازنگری مصوبه دستورالعمل‌ ضبواط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مربوط به مصوبه ابلاغی بررسی می‌شود و گزارش کمیسیون شهرسازی و محیط زیست قرائت خواهد شد.

گفتنی است؛ صورت جلسه کمیسیون نامگذاری‌ و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر در خصوص نامگذاری‌ 18 مورد کوچه‌های بی‌ نام در منطقه 15 بررسی می‌شود.