به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدشریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور شب گذشته پس از برگزاری مراسم گرامی داشت فردوسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر خالی بودن صندلی های ورزشگاه آزادی در این مراسم اظهار داشت: ما اگر می خواستیم از سیاهی لشگر استفاده کنیم، می توانستیم از ۱۰ هزار نیروی سازمان میراث فرهنگی استفاده کنیم اما هدف ما این بود که این برنامه با حضور فرهیختگان و هنرمندان و افرادی مانند پژوهشگران برگزار شود.

وی همچنین درباره هزینه های این مراسم خاطرنشان کرد: دنبال هزینه ها نگردید زیرا برنامه امشب با همکاری وزارت ارشاد برگزار شد و در کنار آن، ۹۰ درصد این برنامه با همکاری بخش خصوصی تامین شده است.

ملک زاده درباره اینکه چرا ساز « تار» در یونسکو به نام کشور جمهوری آذربایجان ثبت شده است، گفت: سازمان میراث فرهنگی در این زمینه کم کاری نکرده است و همچنان پیگیر هستیم

وی در پایان وعده داد در یک هفته آینده گزارش مفصلی درباره اقدامات انجام شده در زمینه بازسازی و مرمت توس و آرامگاه فردوسی ارائه کند.