به گزارش پارس به نقل از انتخاب، انتخاب، بازیگر آلمانی – ترکیه ای" مریم اوزرلی" که در ایران به" خرم سلطان" مشهور میباشد؛تهدیدات دولت ترکیه برای توقف سریال" حریم سلطان" را تو خالی خواند.

وی گفت: گمان میکنم" رجب طیب اردوغان" از سریال خشمگین باشد اما بعید میدانم این خشم آغاز منع این سریال باشد.

وی افزود: بسیاری فکر میکنند که دولت هرچه میگوید باید انجام شود، اما گمان نمیکنم که دولت ترکیه از این قبیل حکومتها باشد و یا بتواند جلوی هنر در کشور را بگیرد.