به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حمزه شکیب برای ارزیابی عملکرد معاونت فنی و عمرانی، ماموریت های این حوزه را به دو بخش پروژه های بزرگ فرامنطقه ای و نیز پروژه های کوچک ابعاد منطقه ای تقسیم و تاکید کرد: در پروژه های فرامنطقه ای عملکرد شهرداری قابل قبول است و کارهای بسیار خوبی در این سال ها انجام شده است.

شکیب از پروژه بزرگراه امام علی (ع) که در آستانه افتتاح قرار دارد، به نیکی یاد کرد و گفت: این بزرگراه از معابر کلیدی پایتخت است و خروج آن از بن بست، سال ها بر زمین مانده بود و به دلیل حجم گسترده معارضان ملکی، هیچ شهرداری تمایلی به تکمیل آن نداشت.

شورای شهر هیچ گاه از تونل توحید به عنوان یک پروژه عمرانی مطلوب یاد نکرد

وی در کنار تقدیر از عملکرد شهرداری تهران در پروژه هایی نظیر تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر، خاطرات ناخوشایند تونل توحید را هم به خاطر آورد و در این باره اظهار کرد: مشکلات فنی و تهویه و نیز عدم شفافیت در بحث های مالی موجب شد که شورای شهر هیچ گاه از این تونل به عنوان یکی از پروژه های عمرانی مطلوب یاد نکند. چراکه قرارداد اولیه با پیمانکار کمتر از یک سوم هزینه های پروژه را پوشش داد و انحراف از برنامه در این پروژه بسیار زیاد بود.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پروژه های عمرانی، مسائل فنی متعددی دارد و نمی توان سازه های این چنینی را دیمی و بی توجه به جزییات فنی ساخت، افزود: اگرچه در جریان تونل توحید شاهد برخی بی برنامگی ها و بی توجهی به جزییات بودیم، اما در پروژه های اخیر شهرداری از این ماجرا درس گرفته شده و حساب و کتاب فنی پروژه ها چند سال اخیر دقیق است، ضمن اینکه شورای شهر تهران هم با دقت مضاعفی این مسائل را دنبال می کند.

وی در عین حال عملکرد شهرداری تهران در پروژه های منطقه ای را نامطلوب توصیف کرد و معتقد است، برخی از پروژه های مناطق اصلا ضرورتی برای اجرا ندارند که از آن نمونه می توان به ساخت جداول حاشیه خیابان اشاره کرد؛ یا اینکه برخی از میادین مدام دستخوش تغییر می شوند و این طور به نظر می رسد که مناطق بیش از اینکه به دنبال عمران باشند، به دنبال کار تعریف کردن برای برخی افراد است.

تفاوت فاحش هزینه های صورت گرفته در شمال و جنوب تهران

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اذعان کرد که در پروژه های منطقه ای، هزینه های بسیار بالاتری در شمال شهر صورت گرفته و اگر مقایسه آماری دقیقی انجام شود، خواهیم دید که توسعه جنوب شهر به همان نسبت محقق نشده است و هنوز هم تفاوت فاحشی میان شمال و جنوب شهر وجود دارد و به نقطه مطلوبی که یک ناظر بی طرف، این تفاوت را حس نکند، نرسیده ایم.

شکیب البته به این نکته هم اشاره کرد که برخی از پروژه های بزرگراهی نظیر بزرگراه امام علی (ع) از دل مناطق جنوبی و کم برخوردار عبور می کند، اما اعتقاد دارد که این بزرگراه جزو پروژه های فرامنطقه ای محسوب می شود و حساب آن از عملکرد شهرداری در سطح پروژه های منطقه ای جدست.

ماموریت آینده حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران چیست؟

۲۰ درصد جمعیت تهران باید زیر زمین باشند

رییس کمیسیون عمران شورای شهر درباره ماموریت آینده معاونت عمرانی شهرداری هم اظهار نظر کرد و گفت: اولویت نخست کاری شهرداری تهران به لحاظ عمرانی باید توسعه مترو باشد؛ در وهله دوم هم استفاده از فضاهای زیرسطحی باید در دستور کار اصلی حوزه عمرانی قرار بگیرد.

وی به جمعیت بیش از هشت میلیون نفری تهران که البته در روز به ۱۰ میلیون نفر افزایش می یابد اشاره کرد و افزود: باید زیرساخت های لازم برای کاروفعالیت، مراکز تفریحی و حمل و نقل در فضاهای زیرسطحی تهران توسعه یابد به طوری که دست کم ۲۰ درصد جمعیت تهران در زیر زمین به رتق و فتق امور خود بپردازند تا فضای روی سطح آزاد شود.

شکیب معتقد است که همچون طرح تفصیلی شهر تهران که تکلیف کل عرصه شهر را مشخص کرده است، باید برای متر به متر فضاهای زیرسطحی نیز طرح تفصیلی ویژه ای تدوین شود و مبنای عملکرد آینده حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار بگیرد.