معنای لغوی

به گزارش پارس به نقل از ایکنا، کلمه « رغائب» جمع « رغیبه» به معنای چیزی که مورد رغبت و میل است و نیز به معنای عطا و بخشش فراوان است. (لسان العرب، ج۱، ص ۴۲۲) بنابراین معنای اول « لیلةالرغائب» شبی است که میل و توجه به عبادت و بندگی در آن فراوان است و بندگان خوب و شایسته خداوند در این شب تمایل زیادی به ارتباط و انس با معبود خویش دارند. بنابر معنای دوم، « لیلةالرغائب» یعنی شبی که در آن عطا و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص خداوند با روی آوردن به بارگاه قدس ربوبی و خاکساری در برابر عظمت حق، شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بیکرانه حق می شوند.

نقل شیخ عباس قمی راجع به این شب

شیخ المحدثین عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان درباره این شب می نویسد: « بدان که شب جمعه اول ماه رجب را « لیلةالرغائب» گویند و برای آن عملی از حضرت رسول (ص) با فضیلت بسیار وارد شده است که سیدبن طاووس در « کتاب اقبال» و علامه مجلسی در اجازه « بنی زهره» آن را نقل کرده اند، از جمله فضیلت هایی که برای آن برشمرده اند، این است که به سبب شرافت این شب گناهان بسیار از کسانی که اعمال خاصی را انجام دهند، آمرزیده می شود. از جمله اعمال این شب نمازی است که اگر شخص آن را به جا آورد، پس از مرگ هنگامی که در قبر گذاشته شود، خداوند تبارک و تعالی ثواب نمازش را به بهترین صورت به سوی او می فرستد تا همدم او شود و او را از تنهایی بیرون آورد. »

اعمال این شب

شیخ عباس قمی درباره چگونگی اعمال این شب می نویسد: « کیفیت آن چنان است که روز پنجشنبه اول ماه رجب را روزه می داری و چون شب جمعه داخل شود، مابین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز می گزاری که هر دو رکعت را با یک سلام تمام می کنی. در هر رکعت از آن نماز یک مرتبه « حمد» و سه مرتبه « انا انزلناه» و دوازده مرتبه « قل هو ا… احد» می خوانی. چون از نماز فارغ شدی، هفتاد مرتبه « اللهم صل علی محمدالنبی الامی و علی آله» می گویی و سپس به سجده می روی و هفتاد مرتبه « سبوح قدوس رب الملائکة و الروح» می گویی. پس از آن، سر از سجده بر می داری و هفتاد مرتبه « رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم» می گویی. پس از آن نیز دوباره به سجده می روی و هفتاد مرتبه « سبوح قدوس رب الملائکة و الروح» می گویی. آن گاه حاجت خود را می طلبی که برآورده خواهد شد، ان شاءا… »