به گزارش پارس به نقل از فارس، محمدتقی حسن زاده رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده در وزارت ورزش و جوانان که در مورد ۸۰۰ نفر از جوانان تهرانی در رده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال انجام شد نشان داد که بیش از ۳۵ درصد از جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند، ازدواج و تشکیل زندگی را امری ضروری می دانند اما در شرایط کنونی امکانات تشکیل زندگی را ندارند. وی ادامه داد: از جامعه آماری پژوهش انجام شده ۲۹ درصد دختران و ۳۱.۲ درصد پسران موافق ضروری بودن ازدواج و تشکیل زندگی بودند. اما همین جوانان موافق نظر داده اند که در حال حاضر شرایط برای ازدواج و تشکیل خانواده آنها فراهم نیست و همین موضوع موجب افزایش سن ازدواج در میان جوانان می شود. حسن زاده تصریح کرد: ۲۸.۸ درصد ازدواج را مرحله تکامل زن و مرد، ۱۵.۳ درصد ازدواج را آغاز زندگی مشترک، ۱۲.۶ درصد ازدواج را نوعی استقلال و تنها ۶.۲ درصد ازدواج را قبول مسئولیت و تعهد برای زندگی عنوان کرده اند. وی افزود: همچنین از ۸۰۰ جوان تهرانی، سن مطلوب ازدواج از نظر دختران ۲۴ سال و از نظر پسران ۲۹ سال است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش خاطرنشان کرد: ۳۷.۴ درصد دختران ادامه تحصیل و ۳۲.۴ درصد پسران مشکلات اقتصادی را دلیلی برای ازدواج نکردن عنوان کرده اند. حسن زاده تصریح کرد: بیشترین دلیل دختران مجرد برای ازدواج نکردن ادامه تحصیل و در پسران مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد است. وی ادامه داد: در شرایطی که فضاها و امکانات مناسب برای شناسایی جوانان از یکدیگر وجود ندارد و دختران و پسران ما نمی توانند افراد هم شأن و هم کفو خود را پیدا کنند و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و نداشتن توانایی مالی برای تشکیل زندگی مشترک باعث شده است تا دختران ادامه تحصیل را به ازدواج ترجیح دهند.

ترس از مسئولیت پذیری

دکتر مجید ابهری رفتارشناس اجتماعی و استاد دانشگاه که سابقه ای طولانی در انجام تحقیقات مربوط به ازدواج و طلاق در جامعه دارد در گفت وگو با خراسان با تاکید بر این که دلایلی چون ادامه تحصیل، تنها بهانه ای برای ازدواج نکردن جوانان و تن ندادن قشرجوان به مسئولیت اداره یک زندگی مشترک است گفت: ترس از مسئولیت پذیری در گروهی از دختران و پسران، اصلی ترین علت رفتاری تاخیر در ازدواج است. وی ازدواج را یکی از اساسی ترین و مهم ترین مراحل تصمیم گیری در زندگی هر فرد دانست و تاکید کرد: آماده نبودن زمینه های رفتاری، فرهنگی و اقتصادی، هریک به تنهایی می تواند از دلایل اساسی تاخیر در ازدواج باشد. این رفتارشناس اجتماعی رسیدن به بلوغ جسمی، فکری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از الزامات اولیه ازدواج دانست و گفت: متاسفانه تعداد زیادی از جوانان ما با وجود گذر از بلوغ جسمی به دلیل دست نیافتن به بلوغ فکری و فرهنگی امکان ازدواج ندارند و حتی در صورت ازدواج دچار آسیب های بسیاری از جمله طلاق می شوند. وی در آسیب شناسی علل تاخیر در ازدواج دختران به ترس از آینده اشاره کرد و گفت: افزایش آمار طلاق در جامعه و ایجاد تزلزل درخانواده ها در کنار بالارفتن آمار اعتیاد و بروز روابط فرازناشویی در بین برخی مردان باعث شده است تا دختران نسبت به آینده خود ترس و واهمه داشته باشند. وی دلیل اصلی گسترش روابط فرازناشویی در برخی مردان جوان را پوشش های نامتعارف دختران در جامعه دانست.

بسته های تدوین شده برای تسهیل ازدواج جوانان درحد حرف بوده است

دکتر ابهری مشکلات اقتصادی، بیکاری و تناسب نداشتن درآمد ها با مخارج را، از جمله دلایل تاخیر ازدواج بین پسران دانست و گفت: دولت در این زمینه قدم مناسبی برنداشته است و بسته های تدوین شده برای تسهیل ازدواج جوانان درحد حرف بوده است.

این کارشناس مسائل اجتماعی سنگ اندازی خانواده ها بر سر راه جوانان را ناشی از دست نیافتن جوانان به بلوغ اجتماعی و فرهنگی دانست. وی تاکید کرد: وقتی خانواده دختر و پسر از مسئولیت ناپذیری فرزندشان مطلع هستند و اطمینانی هم به طرف مقابل ندارند، با سنگ اندازی سعی دارند از ازدواج آنان جلوگیری کنند. وی تصریح کرد: همه خانواده ها خیر و صلاح فرزندانشان را می خواهند و در صورت رسیدن به این اطمینان که فرزندشان قادر به اداره یک زندگی است بدون شک با ازدواجش موافقت خواهند کرد.