تغییر در شکل و میزان پرداخت یارانه نقدی به اشخاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پیش از این بارها در سرویس مشکلات مردم مورد بحث قرار گرفته بود.
نگرانی ها تا جایی ادامه یافته بود که باعث شد مسئولان اعلام کنند مستمری عادی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد که قطع شده بود، دوباره برقرار شد!
همچنین کمیته امداد هم طی اعلامیه ای اعلام کرد:هیچ تغییری در فرآیند پرداخت مستمری مدد جویان رخ نداده است. دولت هم در این زمینه بیکار ننشست و با تصمیم هیات دولت، مقرری مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی زیاد شد.
مسئله اینجاست که در حال حاضر مسئولان کمیته امداد می گوید چرا باید افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از دو محل، پول دریافت کنند؟ یکی از مستمری وابسته به کمیته امداد یا بهزیستی و دیگری از محل دریافت یارانه نقدی.
اینطور که امروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت، پیشنهادی از سوی رئیس کمیته امداد برای انتقال یارانه‌ها از دولت به کمیته امداد و بهزیستی عنوان شده است. نوبخت در این باره توضیح داد: جناب آقای فتاح فرد سلیم النفسی است که این مسئله را به من هم منعکس کرده. در مورد هدفمندی ما بر مبنای تبصره 14 بودجه عمل می‌کنیم. پیشنهاد ما هم این است که آنچه درباره مددجویان است به خود این نهادها بدهیم.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره مشکلات بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی یادآور شد: بر ما واجب است که به مطالبات و انتظارات بازنشستگان محترم احترام بگذاریم و دربهای دولت هم همیشه بر روی نمایندگان آنها باز بوده است. بحث این بود که افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم انجام شود که این کار را انجام دادیم منتها می گفتند در برخی سالها اینکار صورت نگرفته که بازهم بخشی را با توجه به محدودیتها توانستیم انجام دهیم. تاکید رئیس‌جمهور و هیئت دولت این بوده که در این زمینه باید کاری انجام دهیم.
سخنگوی دولت گفت: اینکه نتوانستیم همه خواسته ها را پاسخ دهیم دلیل بی توجهی نیست بلکه امکاناتمان همین قدر است و اگر کسی به خیابان بیاید و حرفش را بزند من بسیار شرمنده می شودم که چرا در محیط محترمانه‌ای حرفها گفته نشود. به همکاران هم گفتم از نماینده تشکلها دعوت کنند بیایند و با احترام نظرات آنها را بشنویم و توضیحات را ارائه کنیم.