به گزارش پارس به نقل از فارس، در روز ۱۲ اردیبهشت سال جاری جوانی به با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی و معرفی خود به عنوان عامل جنایت در شهر اصفهان، عنوان داشت: حدودا یک سال پیش ناپدری ام را در اصفهان به قتل رسانده و تا به امروز فراری بودم.

با توجه به اظهارات این جوان، بلافاصله موضوع از طریق پلیس آگاهی اصفهان پیگیری و جنایت در یک کارگاه سنگ و قتل شخصی به نام محمدتقی ۶۰ ساله در ۱۹ فروردین سال گذشته و متواری بودن قاتل به نام حمیدرضا متولد ۱۳۵۹ تأیید شد.

با تأیید خبر توسط پلیس آگاهی اصفهان و تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز رسیدگی به پرونده، متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: برای تهیه وام خرید خودرو مبلغ دو میلیون به ناپدری ام پرداخت کرده اما پس از گذشت مدتی او هیچ اقدامی برای تهیه وام نکرد؛ تصمیم گرفتم تا مبلغ دو میلیون تومان خود را پس بگیرم و همین موضوع زمینه اختلافات بعدی من با وی شد.

متهم در خصوص روز حادثه نیز به کارآگاهان گفت: در حادثه با مقتول در خصوص بازپس دادن پولم درگیر شدم؛ فقط می خواستم پولم را به من برگرداند اما زمانیکه مدعی شد من نزد او پولی ندارم، نتوانستم خودم را کنترل کنم؛ با سنگی که در حیاط بود ضربه ای به سرش زدم.

وقتیکه بر روی زمین افتاد، دقیقا خاطرم نیست که چند ضربه به سرش زدم؛ بعد از این اتفاق، چهار یا ۵ دقیقه آنجا بودم و آن موقع بود که متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است و پس از جنایت به سراغ کمد مقتول رفتم و کیف دستی حاوی مدارک و یک سری کاغذ را برداشته تا نشان دهم که کسی به قصد سرقت وارد کارگاه شده؛ سپس از آنجا خارج شدم.

متهم در خصوص مدت زمان متواری بودن خود و مراجعه به پلیس، به کارآگاهان گفت: پس از جنایت به تهران آمده و مدت یک ماه در قهوه خانه ای مشغول به کار بودم. پس از این مدت به مشهد رفته و مدتی را به کارهای مختلف مشغول بودم.

در تمام طول این مدت سعی می کردم تا موضوع را فراموش کنم ولی نتوانستم و اکثر شب ها کابوس دیده و نمی توانستم راحت بخوابم تا اینکه تصمیم گرفتم خود را معرفی کنم تا اینکه به تهران آمده و خود را به پلیس آگاهی تسلیم کردم.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.