به گزارش پارس به نقل از کوِست نت، تنها تراشیدن موهای صورت (ریش) با تیغ یا با ماشین ها ی ته زن، به گونه ای که دیگران بگویند که در صورت او ریش نیست، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

البته تراشیدن قسمتی از ریش هم در حکم تراشیدن همه ی ریش است [۱] . [۲]

لذا تراشیدن موهای گونه و گلو و پشت گردن که به آن ریش گفته نمی شود و همچنین موهای زیر بغل و… ، با وسایل یاد شده، اشکال ندارد.

لازم به تذکر است که اسلام به پاکیزگی توجه ویژه ای کرده است و به تراشیدن موهای زاید بدن، تاکید ورزیده است.

در ذیل توجه شما را به این توصیه های بهداشتی جلب می کنیم:

۱- تراشیدن موی سر و یا نگه داری آن، همراه با شست و شو و شانه، مستحب است. [۳]

۲- تراشیدن موی شارب یا بالای لب [۴] ، موی بینی [۵] و موی زیر بغل [۶] ، مستحب است.

۳- تراشیدن موی میان دو پا و پشت زهار، نشانه ایمان به ذات حق تعالی و قیامت است و از سنت رسول اسلام (ص) است. [۷]

۴- تراشیدن موهای قسمت های دیگر بدن، باعث پاکی و دیگر خاصیت های جسمانی و روانی است و نگه داشتن آن ها باعث ضررهای جسمانی و روانی است. [۸] [۹]

۵- پوشیدن شرتی که مانند مایو است اشکالی ندارد. البته بر مرد واجب است که عورت (شرمگاه) خود را در برابر نامحرم بپوشاند و اگر حتی با مایو این پوشش تحقق پذیرد، کفایت می کند.