به گزارش پارس ، سرهنگ ارسلان امیری در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: ماموران مستقر در دریابانی هرمزگان از حرکت یک محموله بزرگ قاچاق سوخت در آب های خلیج فارس مطلع شده و اقدامات خود در این خصوص را آغاز کردند.

وی با اشاره به شناسایی و توقیف این لنج متخلف در آب های ایران، ادامه داد: دریابان پس از متوقف کردن این لنج، در بازرسی از آن ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده دریابانی هرمزگان با بیان اینکه این لنج در حال خروج از مرزهای آبی کشور بود به ایسنا گفت: در این خصوص ۱۱ قاچاقچی نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

امیری اضافه کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.