به گزارش پارس ، دکتر جمشید سلام زاده در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به اقدام برخی داروخانه ها برای افزایش قیمت داروها، عنوان کرد: هیچ داروخانه ای اجازه ندارد قیمت دارو را خودسرانه افزایش دهد.

وی ادامه داد: فرآیند تعیین قیمت داروها به این ترتیب است که پیشنهاد تغییر قیمت از کارخانجات به سازمان غذا و دارو ارائه می شود، سازمان غذا و دارو نیز پس از بررسی مستندات به منظور واکاوی علت درخواست تغییر قیمت، درخواست را در کمیسیون مربوطه مطرح و تصمیمات نهایی درباره آن اتخاذ می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: پس از آن قیمت های جدید به داروخانه ها ابلاغ می شود و این گونه نیست که داروخانه ای بر اساس تشخیص و صلاح دید خودش قیمت را بالا و پایین کند.

وی اضافه کرد: البته تغییر قیمت برای داروها به صورت موردی اتفاق می افتد و این گونه نیست که وزارت بهداشت برای ۶۹۰۰ قلم داروی موجود در یک جلسه قیمت جدید تعیین کند. معمولا سازمان، قیمت های جدید یک دارو را بر اساس مستنداتی که کارخانه ارائه می کند، مورد بررسی قرار می دهد.

سلام زاده با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد شکایات مردمی به دانشگاه مربوط به افزایش قیمت دارو است، گفت: با این حال پس از بررسی مشخص می شود حدود ۸۰ درصد از مجموع شکایات رسیده، صحیح نیست و داروخانه مرتکب تخلف نشده است.

وی افزود: علت هم این است که شرکت تولید و توزیع کننده افزایش قیمت را داشته اند و داروخانه هم دارو را با قیمت گرانتر دریافت کرده است در نتیجه ناچار است دارو را با قیمت بالاتر هم بفروشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه قیمت دارو « مصوب» است، اظهار کرد: داروخانه دار نمی تواند خارج از فاکتوری که برایش درج شده دارویی را بفروشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر موردی گزارش و پس از بررسی ها مشخص شود تخلفی صورت پذیرفته است قطعا با آن برخورد می کنیم، گفت: قیمت فروش شرکت به داروخانه و داروخانه به بیمار دقیقا در فاکتورها قید شده است و نباید از آن تخطی کرد.

سلام زاده با بیان اینکه قیمت بسیاری از اقلام دارویی در سال ۹۱ افزایش یافت، عنوان کرد: اما امسال افزایش قیمت نداشتیم. با وجود این شکایت ها هنوز ادامه دارد وعلت آن هم این است که بیمار به داروخانه مراجعه می کند و متوجه می شود که قیمت روی بسته بندی دارو با قیمت عرضه متفاوت است و این شبهه برایش ایجاد می شود که داروخانه گرانفروش است در حالی که واقعا افزایش قیمت رخ داده ولی تولید کننده فرصت نیافته برای تولید برچسب و بسته بندی های جدید اقدام کند.