به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، متروی مسکو از ژانویه ۲۰۱۴ شبکه تلویزیونی ویژه ای خواهد داشت.

حق تاسیس چنین شبکه ای در میان پخش کنندگان روس به مزایده گذاشته شده و برنده باید برنامه های ویژه را در قطارها و ایستگاه های مترو به روی آنتن ببرد.

به گزارش ای. بی. یو، این شبکه ی تلویزیونی موظف است ۷۰ درصد برنامه هایش را با محوریت اطلاعات مورد نیاز مسافران داخل شهری تولید کند.

به احتمال زیاد هزینه ی راه اندازی و تولید برنامه های این شبکه تلویزیونی از تبلیغات تامین می شود.