انوشیروان محسنی بندپی گفت: هر چند طی 2تا 3 سال اخیر وضعیت بهتر شده اما در سیاست‌های برنامه‌ریزی و برنامه‌های توسعه‌ای سوم و چهارم، احکام مشخص و نقشه راه وجود ندارد چرا که اگر بود امروز می‌توانستیم بگوییم در این زمینه پاسخی گرفته‌ایم و توانسته‌ایم روش و راه‌حلی را دنبال کنیم.

وی ادامه داد:‌ اجرای طرح‌های ضربتی برای جمع آوری معتادان و طرح‌های بگیر و ببند دیگر جواب نمی‌دهد و به غیر از اینگونه روش‌ها در سال‌های گذشته روش دیگری نداشته‌ایم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: به نظر می‌رسد در زمینه رسیدگی به وضعیت معتادان نتوانسته‌ایم موفق باشیم به همین دلیل در بهزیستی به دنبال بازنگری در صدور مجوزهای کمپ اعتیاد هستیم چرا که دیدیم این مجوزها مشکل دارند  و صرفاً به کسی که می‌گفت پاک شده‌ام، می‌گفتیم برو کمپ راه بینداز و 21 روز افراد معتاد را نگه می‌داشت و بعد رها می‌کرد.

محسنی ادامه داد: در حالی که درمان یک فرد معتاد در قالب یک بسته باید تعریف شود بیمه کامل درمان اعتیاد، ارتقاء مراکز نگهداری شده، کار تیمی و حضور مددکار، روانشناس، پزشک و روانپزشک از اصول این کار است و تجربه نیز باید باشد.

وی تصریح کرد: بنابر این به این جمع‌بندی رسیدیم پروتکل و شیوه‌نامه طراحی کردیم و برخی از روش‌هایمان را بازنگری کردیم که در این زمینه پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم.

وی ادامه داد: همزمان با این بازنگری‌ها بحث پیشگیری و درمان به همراه توانمندسازی معتادان را نیز دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه هنوز بحث جمع‌آوری معتادان اجرا می‌شود، گفت: نمی‌توانیم جمع‌آوری نداشته باشیم، اما پس از جمع‌آوری باید پروتکل‌هایمان را تا پایان ادامه دهیم و مراکز ماده 16 را که اجرایی کردیم باید در زمینه توانمندسازی آنها و سیستمی که تحت عنوان برنامه بهاران مطرح شده و شهرداری باید مراکزی را به این منظور گسترش دهد را باید دنبال کنیم.

محسنی با تأکید بر رویکرد اجتماع‌محور در درمان معتادان گفت: توسعه مراکز TC به عنوان درمان اجتماع‌مدار در توانمندسازی معتادان نتیجه می‌دهد که باید چنین روش‌هایی دنبال شود.