این هواپیمای آموزشی سبک از فرودگاه پیام استان البرز برای پروازی آموزشی برخاسته بود.

در این حادثه فردی 35 ساله که تحت آموزش بود جان باخت و استاد آموزش خلبانی نیز مصدوم و با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در کرج +عکس

سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در کرج +عکس

سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در کرج +عکس