فاطمه سلیمانی با اشاره به اینکه آنتی بیوتیک‌ها و باکتری‌ها موجودات هوشمند زنده‌ای هستند که وقتی در مقابل ناسازگاری‌ محیطی قرار می‌گیرند، عکس‌العمل نشان می‌دهند، اظهار داشت: به بیان دیگر تغییرات ژنتیکی که در باکتری‌ها رخ می‌دهد، باعث مقاوم شدن آنها و ظهور اشکال مقاوم به آنتی بیوتیک‌ها می‌شود.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو ادامه داد: کشف این مواد، کمک بزرگی به علم پزشکی کرده و در سالیان اخیر جان انسان‌های زیادی را نجات داده است.

سلیمانی عنوان کرد: هنگامی که در سال‌های ابتدایی قرن بیستم آنتی بیوتیک‌ها کشف شد و عوامل عفونت را از بین برد همه خوشحال بودند، اما واقعیت این است که از همان اواسط قرن بیستم، که مصرف کلینیکی آنتی بیوتیک‌ها آغاز شد، چند سال پس از ظهور میکروب‌های مقاوم دانشمندان را بر آن داشت تا آنتی بیوتیک‌های جدیدی را به‌وجود آورند.

وی افزود:  این روند منجر به شروع مسابقه‌ای برای تولید آنتی بیوتیک‌های جدید و ظهور میکروب‌های مقاوم آنتی بیوتیک‌ها شد که به امروز ادامه یافته است، اما آنچه به شدت دانشمندان را نگران کرده است، بی اثر شدن آنتی بیوتیک‌ها در درمان برخی از بیماری‌های عفونی است.

سلیمانی تصریح کرد: در واقع مقاومت میکروب‌ها نسبت به آنتی بیوتیک‌ها پدیده ای است جهانی که خاص هیچ کشوری نیست اما همه مردم جهان مسئول محافظت از آنتی بیوتیک های باقی مانده هستند.

این مقام مسؤل گفت: خود درمانی یکی از عوامل مهم در ایجاد و ظهور باکتری‌های مقاوم است. زیرا که نه‌ تنها درمان درست انجام نمی‌‌پذیرد، بلکه امکان ظهور باکتری مقاوم هم در میانه مسیر درمان به وجود می‌آید.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو در ادامه به ایفدونا گفت: نشانه بیماری ممکن است دو یا سه روز پس از درمان از بین برود، اما این عامل دلیلی بر خاتمه روند درمان با آنتی‌بیوتیک نیست.

سلیمانی اظهار کرد: اگر آنتی‌بیوتیک به‌درستی مصرف نشود، فقط باکتری‌های حساس را از بین می‌برد و تعدادی را در محل درگیر باقی می‌گذارد که منجر به رشد دوباره باکتری مقاوم و بروز عفونت ثانویه در همان محل می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی ایجاد شده این است که آنتی‌بیوتیک‌ها در مصرف بی رویه میکروب‌های مفید در دستگاه‌های گوارش را هم از بین می‌برند. از سویی اگر آنتی‌بیوتیک به میزان کافی هم مصرف نشود، همچنین غلظت آن در سرم خون کاهش می‌یابد و فقط میکروب‌های مفید یا کمتر مقاوم از بین می‌رود و در واقع اجازه رشد برای باکتری‌های مقاوم صادر می‌شود.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو هشدار داد؛ مقاومت میکروبی نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان شکل گرفته و در واقع از همان روزهای نخست تولید و مصرف آنتی بیوتیک در حال افزایش است.