پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در میان مددجویان کمیته امداد، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کودکان بیشترین جمعیت را دارند و عمده دلایل شرایط آنها فقر و اعتیاد است.

علی ‌محمد ذوالفقاری معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: بخش زیادی از مددجویان ما را زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و مطلقه تشکیل می‌دهند. تعداد خانوار با سرپرست زن درحال‌حاضر یک‌میلیون‌و ٢٨‌ هزار از یک‌میلیون‌و ٧٥٠‌ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند. 

وی افزود: ٤٠ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست در کل کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند و ٥٨ درصد خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را خانواده‌های دارای سرپرست زن تشکیل می‌دهند. 

وی اضافه کرد: ٤٩ درصد خانواده‌های دارای سرپرست زن، شهری و ٥١ درصد روستایی هستند و ٧٠ درصد زنان سرپرست خانوار پرونده عادی و ٣٠ درصد پرونده طرح شهید رجایی دارند. سالمند روستایی در طرح شهید رجایی و غیرسالمند روستایی و سالمند شهری را هم عادی می‌دانیم. 

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) در مورد بعد خانوار، میزان تحصیلات و سن زنان خانه دار گفت: بعد خانوار در خانوارهای زنان سرپرست خانوار ١,٧ است و ٦١ درصد این خانواده‌ها تک‌نفره، ٢١ درصد دونفره، ١١ درصد سه‌نفره، پنج درصد چهارنفره و بقیه پنج نفر به بالا هستند. وی افزود: از نظر تحصیلات هم ٥٥ درصد زنان سرپرست خانوار بی‌سواد، ٢٧ درصد در حد ابتدایی و خواندن و نوشتن، ٩ درصد راهنمایی، پنج درصد متوسطه، سه درصد دیپلم و ٢٥‌صدم درصد دارای مدرک دانشگاهی هستند.

ذوالفقاری افزود: زنان سرپرست خانوار عموما در سنین بالا قرار دارند به نحوی که ١,٥ درصد از این زنان زیر ٢٠ سال، پنج درصد ٢٠ تا ٣٠ سال، ١٠ درصد ٣٠ تا ٤٠ سال، ١٢.٥ درصد ٤٠ تا ٥٠سال، ١٦ درصد ٥٠ تا ٦٠ سال و ١٨ درصد ٦٠ تا ٧٠سال و ٣٧ درصد بالای ٧٠ سال دارند. 

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) در مورد تحت پوشش قرار دادن سالمندان گفت: کمیته امداد هیچ مرکزی برای نگهداری سالمندان ندارد و فقط خدمات را به سالمندان ارائه می‌کند؛ با توجه به افزایش جامعه سالمندی به دنبال تخصصی‌شدن خدمات مددکاری سالمندی و در‌عین‌حال تغییر رویکرد خدمات تخصصی هستیم. 

ذوالفقاری افزود: در‌حال‌حاضر ٢٥ درصد سالمندان کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند و با افزایش تعداد سالمندان کل کشور، تعداد سالمندان تحت پوشش ما هم افزایش می‌یابد. 

وی اضافه کرد: در این زمینه مطالعاتی در حال انجام است و درباره این مسئله به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌رو مذاکرات و راهکارهایی را داشته‌ایم و با مراکز مرتبط با مقوله سالمندی در تعامل هستیم.