به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، طبق آمار سیستم آماری گوگل در ۳۰ روز اخیر که شامل تعطیلات نوروزی ایرانیان است کلمات عسل بدیعی، نوروز، چاوز و آکادمی بیشترین رشد میزان جستجو را در این موتور جستجو داشتند.

فیلتر شکن، دانلود آهنگ جدید (با دو املای آهنگ و اهنگ) و آهنگ جدید با دو املای آهنگ در رده های بعدی قرار داشتند.

بیشترین میزان رشد را کلمه عسل بدیعی داشته که به میزان بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد رسیده است.

کلمه چاوز هم به همین رتبه رسیده و کلمات نوروز به ترتیب ۲۵۰ و ۸۰ درصد رشد داشته است. با درنظر گرفتن هفت روز اخیر یعنی پایان تعطیلات نوروزی عسل بدیعی، عکس عسل بدیعی، غزل بدیعی، فریبرز عرب نیا و مرگ عسل بدیعی به مرحله Breakout رسیده است.

در بخش عکس، هم میزان جستجوی کلمات عسل بدیعی و چاوز رشد داشته و پس از آن کلمه سال نو رشد ۵۵۰ درصدی داشته است.

دو کلمه بعدی هم نوروز و احمدی نژاد بوده که کلمه احمدی نژاد رشد ۱۳۰ درصدی داشته است.