به گزارش پارس ، نعمت الله ترکیدر گفت وگو با فارس اظهار داشت: بودجه نقدی سال جاری استانداری تهران با ۱۰ درصد افزایش به ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از بودجه استانداری تهران در بخش عمرانی هزینه می شود و با افزایش ۲۵ درصدی جهش بالایی در بودجه خواهیم داشت.