ادارات کل و مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور، از تاریخ ۱۷ فروردین ماه امسال، خدمات خود را مطابق تعرفه های جدید ارائه می کنند.

به گزارش پارس به نقل از قم فردا، بر این اساس کارشناسی پزشکی قانونی برای هر بار مراجعه عمومی، اختصاصی زنان و مردان ۱۷۰ هزار ریال است. همچنین کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه ۲۰۰ هزار ریال و تشکیل پرونده و کارشناسی سقط جنین درمانی ۳۰۰ هزار ریال است.

براساس ابلاغیه جدید قیمت کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش: برای مجموع ارش کمتر یا مساوی ۱درصد دیه کامل انسان ۱۲۰ هزار است.

این در حالی است که براساس جدول منتشر شده در حوزه تشریح برای کاور جسد مبلغ ۱۵۰ هزار ریال، معاینه جسد و صدور جواز دفن ۳۰۰ هزار ریال، حمل جسد از صحنه فوت به پزشکی قانونی ۳۰۰ هزار ریال دریافت می شود. همچنین برای مومیایی کردن جسد ده میلیون ریال اخذ و نگهداری جسد در سردخانه نیز رایگان است. البته در صورت درخواست شخصی یا عدم تحویل گرفتن جسد علی رغم آماده بودن روزانه ۳۰ هزار ریال اخذ می شود