به گزارش پارس به نقل از فارس، درست اوایل صبح روز هشتم آبان سال ۱۳۸۹ بود که خبرگزاریهای کشور خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و ادغام بخش آموزشی و تحقیقاتی آن را در دانشگاه علوم پزشکی تهران که درآن زمان ریاست آن به عهده باقرلاریحانی، قائم مقاوم وزیر بهداشت بود اعلام کردند.

در همین خبر بود که اعلام شد مراکز خدمات بهداشتی و درمانی این دانشگاه منحل شده؛ به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل می شود و البته در همان روزها بود که دانشگاه علوم پزشکی البرز هم تشکیل شد و مراکزی که سابقاً در دانشگاه منحل شده اما محدوده این استان بود نیز به دانشگاه تازه متولد شده منتقل شد.

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همان روز با ابلاغ نامه ای به محمد باقر لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دستور داد تمام واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از دانشگاه علوم پزشکی ایران اعم از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، بیمارستان های آموزشی، واحدهای پردیس مرکزی و بین الملل و سایر واحدهای دانشگاه که به نحوی با مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرتبط هستند و نیز واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط اعم از خوابگاه های دانشجویی و فضاهای فوق برنامه و فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شوند.

او همچنین در نامه خود به لاریجانی نوشت: مجموعه تشکیلات و پست های سازمانی مرتبط با واحدهای اشاره شده در بالا اعم از اعضای ارجمند هیئت های علمی و کارمندان آن واحدها و همچنین همه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول اعم از احصاء شده متعلق و در اختیار به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها نیز می بایست منتقل شود.

وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این ابلاغ را در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاه های اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی اعلام کرده و به ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری اشاره کرد.

وحید دستجردی در نامه خود خواستار تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه شده و اظهار امیدواری کرده است با بهره گیری از همه منابع و امکانات موجود، مسیر تحقق این فرآیند مهم هموار و گام های استوار در جهت دستیابی به قله های رفیع تولید علم در کشور و نیل به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله برداشته شود.

وزیر سابق همچنین طی نامه دیگری به محمدرضا رزاقی، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستور انتقال تمام واحدهای بهداشتی و درمانی و نیز بیمارستان های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعم از شبکه های بهداشتی، درمانی و واحدهای مرتبط با آنها را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صادر کرد.

وحید دستجردی در نامه خود به رزاقی، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر خروج دستگاه های اجرایی از استان تهران و تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی استان تهران و نیز کاهش تصدی گری امور موازی آورده است: " پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، ضمن انتقال همه فعالیت های بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، همه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل می شود.

او در نامه خود همچنین خواستار تسریع در اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای هم نام دارای فعالیت های موازی و تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه شد.

البته سید علی ابطحی که در آن زمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران بود صبح روز ابلاغ این دستور جدید به خبرنگار فارس گفت: موضوع انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران از گذشته مطرح بوده است و در حال حاضر که دولت به دنبال کوچک کردن تصدی دولت در تهران است این طرح اجرا می شود.

وی با بیان اینکه برای بیمارستان ها و مراکز بهداشتی تفاوتی نمی کند، تصریح کرد: اتفاق بزرگ این است که یک دانشگاه از تهران کم می شود و از طرفی دانشگاه علوم پزشکی کرج شلوغ تر می شود و تعدادی از نیروها که حاضر به سکونت در کرج باشند برایشان امکاناتی فراهم می شود.

ابطحی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر در تهران در خصوص مراکز بهداشتی و درمانی و بازرسی بر نحوه خدمات رسانی این مراکز و از طرفی تکمیل شبکه بهداشت تهران مشکل داریم آیا این طرح موجب افزایش این مشکل نمی شود، خاطر نشان کرد: نحوه اجرا و بخشنامه ها مشخص کننده این موضوع است. احتمالاً برنامه های دیگری برای تکمیل این طرح وجود دارد و ما هنوز از برنامه های دیگر خبر نداریم.

این تصمیم البته با اعتراض جمع زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از جمله محمد فرهادی، وزیر اسبق بهداشت مواجه شد که این دانشگاه را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی می دانستند و انحلال آن را ضربه ای به این دستاورد اعلام می کردند.

اما شب گذشته حسن طریقت منفرد در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر منتفی شدن ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاههای دیگر و احیای مجدد آن را اعلام کرد.

وی به خبرنگار فارس گفت: : مسعود اعتمادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد بود و کمیته نقل و انتقال این دانشگاه نیز به ریاست دکتر شاه حسینی تشکیل شده و مراحل اداری انتزاع این دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به سرعت طی می شود.

مسعود اعتمادیان، پیش از این رئیس بیمارستان هیئت امنایی هاشمی نژاد و مدتی نیز رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) تهران بود.

وزیر بهداشت گفت: از حدود دو سال و نیم پیش که دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ادغام شد، اعتراضات زیادی به این تصمیم وجود داشت و از زمانی که بنده به وزارت بهداشت آمدم نیز مرتب و مستمر با تشدید این اعتراضات مواجه بودیم.

وی افزود: بالاخره روز گذشته تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به وزارت بهداشت آمدند و به صورت جدی درخواست و اعتراض بحق و منطقی شان این بود که دوباره دانشگاه علوم پزشکی ایران احیا شود.

طریقت منفرد ادامه داد: در پی این جلسه امشب (یکشنبه شب) شورای گسترش وزارت بهداشت تشکیل شد و با انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران و احیای آن موافقت کرد.

وی گفت: تصمیم ادغام این دانشگاه با دانشگاههای علوم پزشکی دیگر در تهران عملاً به نحوی خدمات بهداشتی-درمانی و به خصوص امور آموزشی و علمی دانشگاههای علوم پزشکی پایتخت را مختل کرده بود.

وی افزود: از یک طرف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در برخی رشته ها دانشگاه علوم پزشکی اول کشور و در برخی دیگر از رشته ها دانشگاه دوم کشور بود به علت بار سنگین غیر آموزشی که به آن تحمیل شده بود از وظیفه اصلی علمی خود جدا شده و عقب مانده بود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز که حذف شده بود و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم به علت امکانات عدیده ای که به آن داده شده بود، دیگر نیازی به رقابت با سایر دانشگاه های علوم پزشکی در خود احساس نمی کرد.

وزیر بهداشت گفت: من فکر می کنم با این تصمیم وزارت بهداشت دوباره ۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فعال و رقیب در تهران خواهد داشت.

وی ادامه داد: تصمیم قبلی مسئولان وزارت بهداشت مصوبه دولت را نداشت و به همین علت تصمیم شورای گسترش وزارت بهداشت برای احیا و انتزاع این ۳ دانشگاه کفایت می کند و از همین امروز روند احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز می شود.

طریقت منفرد اضافه کرد: فقط در گذشته یک کمیته نقل و انتقال دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شده بود که بر اساس مصوبات آن، بخشهایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران که در محدوده استان البرز بود به دانشگاه علوم پزشکی البرز منتقل شد که این بخشهای منتقل شده کماکان در دانشگاه علوم پزشکی البرز می ماند اما بقیه محدوده جغرافیایی، مراکز بهداشتی-درمانی، بیمارستان و امکانات دانشگاه علوم پزشکی ایران به شکل سابق بر می گردد.

وزیر بهداشت ادامه داد: در مورد دانشجویان نیز آن عده که فارغ التحصیل شده اند مشکلی ندارند، آن عده ای که اکنون دانشجو هستند و طی مدت زمان بعد از ادغام قبول شده اند نیز مختارند، بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران هر کدام را که خواستند انتخاب کنند.

وی گفت: البته طی نامه هایی که به ما رسیده است، اکثر دانشجویان و به خصوص هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تمایل دارند که به دانشگاه قبلی خودشان برگردند.

وی صبح امروز در ابلاعیه ای که سرپرستان دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران صادر کرد، نوشت: با عنایت به مصوبه دویست و بیست و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۸ فروردین ۹۲ مبنی بر انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران بدینوسیله موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود.

۱- آموزش همه دانشجویان در ترم جاری کماکان به عهده معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است. در رابطه با ترم آتی با نظر کمیته منتخب اینجانب در مورد دانشجویان تصمیم گیری می شود.

۲- دستیاران کماکان زیر نظر رئیس بخش مربوطه انجام وظیفه می کنند.

۳- دانشجویان و دستیارانی که از امکانات خوابگاه استفاده می کنند، کماکان در محل خود سکونت خواهند داشت.

شاه حسینی، رئیس کمیته نقل و انتقال و احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به خبرنگار فارس گفت: پروسه احیای مجدد این دانشگاه از همین امروز آغاز شده و فکر می کنیم تا حدود ۳ ماه آینده همه کارها انجام شود.

وی گفت: تقریباً همه اعضای هیئت علمی سابق این دانشگاه به محل کار سابق خود بر می گردند و به جز بخشهایی که به دانشگاه علوم پزشکی البرز منتقل شده است بقیه بخشها به شکل سابق به دانشگاه علوم پزشکی ایران بر می گردد و با توجه به اینکه زمان زیادی از انحلال این دانشگاه نمی گذرد تمام اسناد و مدارک دانشگاه علوم پزشکی ایران موجود است و کار سختی نیست.

وی افزود: دانشجویان علوم پزشکی نیز فقط در سال گذشته به صورت مجزا برای دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش شدند وحتی در پذیرش دو سال پیش نیز کد رشته های پردیس همت که همان دانشگاه علوم پزشکی ایران است از کد رشته های دانشگاه علوم پزشکی تهران جدا بود با این حال دانشجویانی که در این دو سال پذیرش شده اند در انتخاب محل تحصیل خود مختارند.

مسعود اعتمادیان نیز در اولین مصاحبه خود بعد از آغاز مسئولیتش به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران قول داد که این دانشگاه را هم درحوزه آموزش پزشکی و هم در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی که بیمارستانهایی مانند فیروزآبادی و ۷ تیر را در غرب و بخشی از جنوب تهران در بر می گیرد بهتر از سابق احیا کند.