به گزارش پارس به نقل از خراسان، این مرد جوان که بهروز نام دارد یک سال قبل، بعد از آشنایی با دختری جوان به نام مهسا از وی خواستگاری کرد و آنها خیلی زود پای سفره عقد نشستند. چون آن زمان بهروز وضعیت مالی مناسبی نداشت برگزاری جشن عروسی به یک سال بعد موکول شد اما این زن و شوهر چند روز قبل حین چیدن جهیزیه دچار اختلاف شدند. اختلاف بین آن ها آن چنان بالا گرفت که مرد جوان صبح دیروز به دادگاه خانواده شماره دو تهران رفت و درخواست طلاق کرد. این مرد به قاضی پرونده گفت: قرار بود تا چند روز دیگر زندگی مشترکمان را آغاز کنیم اما وقتی خانواده مهسا جهیزیه اش را به خانه مان آوردند متوجه شدم بیشتر لوازم برقی آن چینی و بی کیفیت است. آنها با این کارشان توهین بزرگی به من کردند. به همین دلیل می خواهم از او جدا شوم. بهروز ادامه داد: مهریه همسرم ۶۶۶ سکه بهار آزادی است. علاوه بر آن قرار شد جشن مفصلی بگیرم. فکر می کردم آنها در مقابل توقعی که از من دارند جهیزیه خوبی تهیه می کنند اما وقتی جهیزیه را آوردند فهمیدم بیشتر وسایل بی کیفیت و چینی است. این کار آنها عصبانی ام کرد و تصمیم گرفتم پیش از شروع زندگی مشترک از همسرم جدا شوم. براساس این گزارش قاضی پرونده قرار است در جلسه آینده به این درخواست رسیدگی کند.