به گزارش پارس ، محمد نفریه در گفت وگو با (ایسنا) ، با بیان اینکه این مرکز در استان تهران راه اندازی می شود، گفت: ۱۹۸ تیم سیار اورژانس اجتماعی وجود دارند و خرید ۱۰۰ دستگاه خودروی اورژانس اجتماعی دیگر نیز نهایی شده که سبب ایجاد ۱۰۰ تیم سیار دیگر می شود. بنابراین فرماندهی، هماهنگی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اورژانس های اجتماعی کل کشور بر عهده مرکز فوریت های فرماندهی اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: از طریق این مرکز بر فعالیت اورژانس های اجتماعی کشور نظارت می شود و در صورت دریافت گزارش های مردمی در مورد عملکرد ضعیف اورژانس های اجتماعی، با آنها برخورد می شود.

نفریه با اشاره به اینکه اورژانس های اجتماعی شامل چهار بخش مرکز مداخله در بحران، تیم های سیار، پایگاه خدمات اجتماعی و خط ۱۲۳ می شود، اظهار کرد: کودک آزاری، همسرآزاری، مشکلات خانواده و… از جمله موضوعاتی است که قبل از مداخله قضایی و انتظامی، اورژانس های اجتماعی با آنها سر و کار دارند.