به گزارش پارس ، ابتکار نوشته است: امسال روز جهانی تالاب ها به میزبانی استانداری اصفهان با هدف حمایت از تالاب های کشور به ویژه رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی برگزار شد و در یک تفاهم نامه سه جانبه میان کنوانسیون رامسر، سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار اصفهان با موفقیت های عملی به سرانجام رسید. حاصل اتفاقات مهم آن روز از حضور مسئولین تا نمایندگان جوامع محلی و سمن ها که آستین همت برای گاوخونی بالا زده اند تا افتتاح ایستگاه پایش کیفی هیدرومتری تالاب گاوخونی در ۱۲ کیلومتری ورودی این تالاب به منظور پایش و رصد وضعیت کمی و کیفی آب در محدوده پایین دست رودخانه زاینده رود، لبخند امیدوارانه ای بود که در چهره مردم دیدیم. خدا را شکر و ممنون از همت همگان.