• لینک کوتاه
 • کد خبر: 322727

  مرتضی طلائی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه امروز فضای مسمومی بر علیه اعضای شورای شهر و خبرنگاران به وجود آمده است که نه به نفع شورای شهر بوده و نه به نفع شهرداری است.

  به گزارش پارس،به نقل از فارسدر پی اظهار نظر برخی در خصوص گزارشات حسابرسی شهرداری تهران، مرتضی طلائی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه امروز فضای مسمومی بر علیه اعضای شورای شهر و خبرنگاران به وجود آمده است که نه به نفع شورای شهر بوده و نه به نفع شهرداری است.

  وی بر لزوم مدیریت پیشگیرانه در خصوص چنین موضوعاتی توسط مسئولین مرتبط تاکید کرد و اظهار داشت: آبروی شورای شهر و شهرداری در گرو یکدیگر است و رفتن آبروی هر کدام به معنی رفتن آبروی دیگری است.

  نایب رئیس شورای شهر ادامه داد: حفظ و صیانت از آبروی شورای شهر بر عهده اعضای شورا است و حتی اگر در خصوص یکی از اعضای شورای شهر مباحثی مطرح شود در واقع به کل شورای شهر آن موضوع اطلاق شده است.

  رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص گفت: حسابرسی کاری تخصصی است و نباید با اتکا به مباحث مطرح شده در آن فضا سازی بشود.

  مهدی چمران تاکید کرد: حسابرسی باید به صورت دقیق انجام شود و نتایجی که از این حسابرسی به دست می آید قابل پذیرش بوده و شهرداری باید در مرحله بعد آن را اصلاح کند.

  وی تاکید کرد: نباید با اتکا به چنین موضوعاتی به نفع و یا به ضرر افراد چیزی گفته شده و فضا سازی بشود.

  رئیس شورای اسلامی شهر شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر شهرداری شهرداری تهران

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها