به گزارش پارس به نقل از فارس، مجتبی شاکری در اعتراض به جریانی برخورد کردن اصلاح طلبان با پدیده حسابرسی گفت: چرا برخی اعضا در مقابل موارد مشخصی که حسابرس بعنوان گزارش نهایی اعلام می کند با حرفهای فلسفی و نصیحت میخواهند آنرا زیر سؤال ببرند؟

شاکری گفت :شهرداری تهران هم میتواند از این فرصت پیش آمده پاسخ بندبند ایرادات مطرح شده در خصوص شرکتها را مستدل و کارشناسی پاسخ بگوید.

شاکری با اشاره به سکوت معنادار همکاران اصلاح طلب بااشاره به ماجرای آتش سوزی خیابان جمهوری اظهار داشت: آنجایی که نردبان آتش نشانی بازنشد همکاران به بهانه ازدست رفتن جان انسانها، پیش از بررسی به ناحق گفتند شهردار تهران باید استعفا دهد. اینجا که موضوع حسابرسی وبحث کارشناسی مطرح می شود چرا اصلاح طلبان ساکت نشسته اند؟

شاکری تاکید کرد: اگر این همکاران فکر کرده اند با این موضوع، اختلافی بین اصولگرایان و شهرداری ایجاد میشود؛ اشتباه کرده اند. اگر صد بار دیگر آقای محسن هاشمی رقیب شهرداری اصولگرا باشد ما بازهم اصولگرایی رای می دهیم.

مجتبی شاکری افزود:به نظر می رسد دوستان اصلاح طلب شورا آتش بس دادند و نمی خواهند تا وارد موضوع شوند. آقایانی که سوژه شکار می کنند اینجا چرا ساکت نشسته اند؟