به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس متهم نفتی در ادامه روند دفاعیات خود در پنجمین جلسه دادگاه گفت: قبل از تحریم من 4 میلیارد یورو برای کمک به تأمین اجتماعی دادم و قرار شد در عوض این کمک یک شرکت بگیرم، زمانی که من تحریم شدم درست 10 روز بعد از دادن پول به تامین اجتماعی بود.

وی افزود: همان موقع از امارات با وزیر تماس گرفتم و اعلام کردم که در تأمین اجتماعی 4 میلیارد یورو پول دارم و چون 15 روز بیشتر وقت نداشتم از او خواستم تا با تامین اجتماعی هماهنگ کند که از 4 میلیارد یورو 2 میلیارد را به جایی که وزارت نفت می‌خواهند حواله کنند و به من به اندازه 2 میلیارد یورو شرکت دهند و علت این هم که به شرکت HK نگفتم این بود که آنها هم همان روز تحریم شده بودند.

متهم نفتی تصریح کرد: بعد از اینکه از امارات به ایران آمدم پیش مرتضوی رفتم و گفتم دستم به دامنت، 2 میلیارد از مبلغ 4 میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد حواله کن، مرتضوی فیلمی را در مجلس پخش کرد و فردای آن بازداشت شد اما یک روز بعد آزاد شد. بعد از آن دیگر نتوانستم مرتضوی را پیدا کنم و هرچقدر زنگ می‌زدم جواب نمی‌داد.

ب-ز خاطرنشان کرد: در نهایت وزیر نفت با رئیس جمهور وقت صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند، در یک جلسه مرتضوی گفت که چک‌ها را بدهید تا من کارها را انجام دهم، وزیر نفت گفت که چک‌ را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تامین اجتماعی و این کار انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و رئیس جمهور وقت، این کار انجام شد، بعد از انجام کار در حالی که یک روز بیشتر از مهلتم باقی نمانده بود پیش مرتضوی رفتم تا امضا کند اما او گفت که تا دیروز مدیرعامل بوده و حالا سرپرست است و دیگر کسی امضایش را قبول نمی‌کند.