به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس اصغر جهانگیر با صدور احکام جداگانه‌ای مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی و همچنین مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان را منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی آمده است: حساسیت و جایگاه خاص این دفتر و نقش کلیدی آن در برقراری ارتباطات مفید، کارآمد و سازنده، در حوزه‌های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی و نیز بررسی و سنجش افکار عمومی و دیدگاه‌های جامعه در زمینه عملکرد سازمان و انعکاس دقیق و به موقع فعالیت‌ها، برنامه‌ها و عملکرد‌ها در رسانه‌های گروهی در چارچوب تدابیر و سیاست‌های کلی قوه قضائیه و ظرافت‌ها و حساسیت‌های این حوزه ایجاب می‌کند تا با هماهنگی لازم با حوزه روابط عمومی قوه قضائیه و به کارگیری روش‌های نوین و کارآمد، تمام تلاش خویش را در جهت ارتقاء و اثر بخشی این دفتر به کار بندید.

همچنین لازم است در این راستا با بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود در جهت تحقق رهنمودهای ریاست قوه قضائیه و اهداف عالیه سازمان تلاش کنید.

همچنین در بخشی از حکم انتصاب مدیرکل امور کارکنان خدمات اداری آمده است: بدون شک دسترسی به اهداف عالیه سازمان در تمامی ابعاد و زمینه‌ها مستلزم فراهم آوردن موجبات جذب، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی است.

انتظار می‌رود با درایت و استفاده از تمام ظرفیت‌های سازمانی و همچنین نهادها و سازمان‌های قانونی، نسبت به تحقق سیاست‌های ابلاغی مصوب ریاست معظم قوه قضائیه اهتمام لازم را معمول دارید.

گفتنی است در حکم دیگری، محمود ضیایی فرد به عنوان مشاور رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز تعیین شد.

پیش از این حسن ضیاء آذری به عنوان مدیر کل امور کارکنان و خدمات اداری و محمود ضیایی فرد به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی فعالیت می‌کردند.