به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس حسین برزگر اظهارداشت: با توجه به پیش بینی شرایط آب وهوایی و اینکه همچون سال‌های گذشته ممکن است با انبوه بیماران مواجه شویم، ضمن پیش بینی و ذخیره سازی داروهای تنفسی مورد نیاز در داروخانه‌های بیمارستانی و شبانه روزی، به شرکت‌های پخش نیز توصیه‌های ضروری برای ذخیره داروهای تنفسی و توزیع شبانه روزی تمامی اقلام دارویی بر اساس درخواست داروخانه‌ها انجام شده است و کمبود داروهای تنفسی در استان خوزستان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در هنگام آغاز بارش باران تا امروز در دفعات متعدد در طول شبانه روز با بازرسی‌های انجام شده از اورژانس‌های بیمارستانی، درمانگاه‌ها و داروخانه‌های شبانه روزی بر ارائه خدمات دارویی به بهترین نحو که در توانمان بوده است تلاش کردیم.

وی افزود: البته در شب اول در برخی از مراکز با ازدحام بیش از انتظار روبرو شدیم که همکاران داروخانه ها تمام سعی خود را در کاهش زمان پاسخ دهی به عمل آوردند، اما این ازدحام احتمالا باعث رنجش بعضی از بیماران شده است که این حداقل زمان، غیر قابل اجتناب بود و از مردم عزیز بدلیل محدودیت‌های فضای مراجعه بیماران و ازدحام پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم.

برزگر در ادامه با بیان اینکه در مراکزی نیز احتمال می‌دادیم با ادامه روند موجود، با کمبود دارو مواجه شویم، در همان شب بارانی و روز جمعه از سوی شرکت های پخش دارویی نسبت به توزیع سریع دارو برای تقویت ذخیره دارویی اقدام شد و در حال حاضر در بازرسی‌های مستمری که داشته‌ایم، علیرغم مصرف تعداد بالای اقلام دارویی در تمام مراکز جهت بیماران مراجعه کننده، خوشبختانه با ذخیره خوبی از داروهای مورد نیاز در سطح داروخانه‌ها و شرکت های پخش دارو برای پشتیبانی روبرو بوده‌ایم که جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی گفت: امیدواریم شهروندان عزیز خوزستانی با نزول رحمت الهی همواره از نعمت سلامتی برخوردار و بیماران هرچه زودتر شفای عاجل یابند.