~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا دکتر علیرضا رجایی صبح امروز در نشست تخصصی خشت طلایی تهران با عنوان خواهر خواندگی شهرها و مدیریت شهری در سخنانی گفت: دیپلماسی شهری را می توان ابزاری کارآمد و سودمند از پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن دانست که نقش شهرها را به عنوان بازیگران خلاق و هوشمند و دانش بنیان در عرصه تعامل بین المللی و ایجاد صلح و توسعه اقتصادی و فرهنگی در جهان آشکار می سازد.

وی ادامه داد: نقش مهمتر دیپلماسی شهری در برقراری صلح بین حکومت های محلی است، زیرا حکومت محلی تقریبا مناسب ترین نهاد سازمان یافته است که قادر به تهیه خدمات است و مهمتر آنکه در خط مقدم ناسازگاری خشونت نظامی در مقابل شهروندان خود است و شهرها در ارتباط با همدیگر می توانند بسیاری از مسایل خود را در جهت صلح با هم و سازگاری با شهروندان خود حل نمایند.

به گفته مدیر عامل مرکز بین الملل توسعه خواهر شهرهای ایران، دیپلماسی شهری با ایجاد و تشکیل دولت محلی نمود پیدا می کند و می تواند در سه مرحله، پیش از جنگ و کشمکش، در حین جنگ و پس از جنگ به ایفای نقش بپردازد و برای صلح و حفظ روابط مسالمت آمیز در بین ملت ها در کنار دیگر بازیگران عرصه بین الملل قرار بگیرند.

تاریخچه ایجاد دیپلماسی شهری در جهان

رجایی در ادامه با اشاره به تاریخچه ایجاد دیپلماسی شهری در جهان گفت: دیپلماسی شهری موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوب فضای جریان ها مطرح شد و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است.

وی نخستین حرکت های دیپلماسی شهری در قالب رابطه خواهر خواندگی را بعد از جنگ جهانی اول خواند که با قرارداد بین دو شهر انگلیسی و فرانسوی صورت گرفت و ادامه داد: رجایی در سال 1982 در پی گسترش نارضایتی افکار عمومی جهان از بمباران هیروشیما، شهردار این شهر در پاسخ به این وضعیت در سازمان ملل برنامه ای به عنوان ترویج همبستگی بین شهرها و منع سلاح های شیمیایی را پیشنهاد کرد و پیرو آن شهرداران سراسر جهان از این برنامه استقبال کردند. پس از این بود که شاهد به وجود آمدن سازمان های تخصصی بین المللی غیر دولتی و نهادها و انجمن های مدنی بین المللی شهری شدیم و دیپلماسی شهری در عرصه های بین المللی نمود پیدا کرد.

اهداف بکار گیری دیپلماسی شهری

مدیر عامل مرکز بین الملل توسعه خواهر شهرهای ایران با اشاره به شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادهای تخصصی مرتبط با دیپلماسی شهری، گفت:‌ این سازمان‌ها از جمله بانک جهانی، انجمن بین المللی صلح شهرداران، سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی، انجمن کلانشهر های جهان و سازمان شهر های خواهر خوانده دنیابا استفاده از قدرتی که دارند درجهت تحقق اهداف دیپلماسی شهری گام بر می دارند.

ابعاد دیپلماسی شهری

وی تاکید کرد: ابعاد دیپلماسی شهری جدا از کارکرد و اهداف دیپلماسی رسمی و سیاست خارجی نیست و نمی توان وظایف و نقشی جدای از آن را در نظر گرفت.

وی یکی از مهمترین مصادیق و راهکارهای دیپلماسی شهری را خواهر خواندگی شهرها بیان کرد که برخی از دستاوردهای آن عبارتند از:‌ ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی و گسترش صلح جهانی، کاتالیزور برای رشد اقتصادی و پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهر، رونق و رواج گردشگری بین شهر های خواهر خوانده، تبادل دانش و اطلاعات و تجارب، گسترش سرمایه گذاری، اجرای پروژه های مشترک در امر توسعه شهری، ارتقای سطح زندگی، شبکه شهری همکار، توسعه کریدور های رشد در مرز های مشترک و ایجاد تشریک مساعی برای افزایش برتری رقابتی کل منطقه در اقتصاد جهانی.

بازیگران دیپلماسی شهری

عضو هیات مدیره مرکز بین الملل توسعه خواهر شهرهای ایران با بیان اینگه در هر کشوری اگر دیپلماسی شهری بخواهد شکل و پیگیری شود باید از سوی مدیران و تصمیم گیران و نیز بازیگران عرصه شهر دنبال شود ،

شهرداران، شوراهای شهر، شهروندان، نمایندگان حکومت‌های محلی که از طریق شهرداران و شورای شهر به کسی واگذار می شود و نمایندگان سازمان های بین المللی غیر دولتی از این جمله هستند.

اثرات و پیامد های دیپلماسی شهری

وی دیپلماسی شهری را مصداق جمله معروف « جهانی فکر کن و محلی عمل کن » بیان کرد و در توضیح بیشتر در این باره گفت: مدیران یک شهر می خواهند با حضور در عرصه های جهانی و بین المللی با داشته های محلی نه تنها به میزان توان بر موج های جهانی شدن اثر گذار و سهیم باشند بلکه از اثرات آن در جهت پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد محلی خود بهره مند شوند.

رجایی بار دیگر تاکید کرد: دیپلماسی شهری با بکارگیری از هر کدام از انواع آن چه دو جانبه و چه چند جانبه، دارای اثرات مثبت و سازنده ای است که نیاز به آن هر روز بر مدیران شهری روشن تر می شود و آنان را به سمت مدیریت دیپلماسی گرا در عصر ارتباطات و اطلاعات سوق می دهد.

ضرورت انتخاب سفرای شهری به منظور پیشبرد دیپلماسی شهری

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: امروزه دین و فرهنگ به صورت عوامل موثری درآمده اند که می توانند تنش ها و تعارض های بین المللی را کاهش دهند و تعاملات، انتقال تجارب، استاندارد سازی، هم گرایی دغدغه های مشترک در زمینه امنیت انسانی، ایجاد آرامش و رفاه اجتماعی را موجب شوند. بستر سازی و محقق نمودن اهداف و ایجاد وحدت با انتصاب سفرای شهری، زبان تهدید را تبدیل به تکریم نموده و این بحران را تبدیل به فرصت می نماید و اسکان بشر در شهر جهانی دلپذیر می‌شود.