~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا دکتر علیرضا نوروزی در همایش پروتکل درمان با متادون و در جمع روانشناسان و مسئولان فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد استان سمنان با اشاره به معیارهای درمان نگهدارنده و ارزیابی بیماران اظهار کرد: انجام ارزیابی دقیق از بیماران لازمه موفقیت برای دستیابی به درمان صحیح بیماران است، ضمن اینکه ارزیابی مناسب در انتخاب بیمار برای درمان نگهدارنده به درمان‌گر کمک کرده و میزان پسرفت بیمار در درمان و نیاز به مداخلات جانبی را نیز آشکار می‌کند.

وی افزود: متادون یک مخدر با احتمال بالا برای سوء مصرف و نشت به بازار است و ارائه آن باید با اطلاع از مشخصات فردی و دموگرافیک دقیق بیمار همراه باشد. هر قدر اطلاع درمان¬گر از وضعیت بیمار کامل¬‌تر باشد، نظام درمانی در ارائه خدمات موفق¬‌تر خواهد بود.

رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی ارایه دوز دارو در منزل بیماران اشاره کرد و افزود: ارائه هدفمند دوز منزل، باعث افزایش ماندگاری بیماران در درمان شده و همکاری آنها را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: نتایج بسیاری از پژوهش‌ها حاکی از این است که موفقیت درمان و ماندگاری در مراکز درمانی که از پروتکل به صورت دقیق پیروی می‌کنند، بیش از مراکزی است که پروتکل را زیر پا می‌گذارند. همچنین پایبندی و اجرای دقیق پروتکل توسط مراکز، برای آنها حاشیه امن قانونی ایجاد کرده و آنها را در برابر شکایات و معضلات قضایی و حقوقی مصون می‌کند.