به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس به دنبال سفر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پاریس، تفاهم نامه همکاری مشترک به امضا مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و فرانسه رسید. بر همین اساس دو طرف در زمینه پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با انتقال خون و تبادل تجربه در زمینه انتقال خون همکاری و دانش و تجربه خود را در ارتباط با مدیریت و فعالیت‌های انتقال خون به منظور درمان بهتر بیماران تبادل می‌کنند.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، ایران و فرانسه در زمینه آموزش نیروهای کارشناسی و تخصصی در حوزه انتقال خون همکاری و شبکه‌ای از همکاری‌های علمی و تبادل تجربه را ایجاد می‌کنند.