~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا شاپور محمدزاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با شروع سال تحصیلی جدید مشکل خاصی نداشتیم، اظهار کرد: از اول فروردین تاکنون 1300 مدرسه با 8 هزار کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شده است. یعنی روزانه 44 کلاس درس ساخته شده تا توانسته‎ایم این تعداد کلاس درس را تحویل آموزش و پرورش دهیم.

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: اولویت اول وزارت آموزش و پرورش ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است. طی امسال و سال گذشته 600هزار دانش‎آموز به مجموع دانش‎آموزان آموزش و پرورش کشور اضافه شده است.

محمدزاده با بیان اینکه بالغ بر 50 هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش داشتیم و طی دو سال اخیر هیچ نیرویی به آموزش و پرورش اضافه نشده است، یادآور شد: این امر باعث شد که 100 میلیارد تومان در این وزارت‎خانه صرفه‎جویی هزینه داشته باشیم.