~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری مهر معصومه آباد در آیین نواختن زنگ مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه دخترانه شهید محراب مدنی واقع در منطقه ۱۵ ضمن اشاره به حضور افغان ها در مدارس به دانش آموزان اظهار کرد: در میان شما دانش آموزانی از کشور همسایه وجود دارند، امیدوارم به گونه ای با آنها رفتار کنید که وقتی صحبت از ایرانی و ایرانی ها به میان آورده می شود از ما به عنوان انسان هایی مهربان یاد کنند.

وی همچنین به اهدای جوایزی در سال آینده با عنوان بهترین دوست اشاره کرد و گفت: با اتمام سال تحصیلی در هر پایه به دانش آموزانی که به عنوان بهترین دوست دانش آموزان افغان در این مدرسه شناخته شوند و رفتار مناسبی در طول سال داشته باشند جوایز نفیسی از طرف کمیته ایمنی و مدیریت شورای شهر اهدا خواهد شد.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا خطاب به دانش آموزان گفت: سال تحصیلی برای این آغاز می شود که پاسخ مناسبی برای تمامی سوالاتی که در ذهن تان به وجود آمده است پیدا کنید. همچنین فرصت مناسبی است تا به غیر از تحصیل از روابط میان خود با معلمان و دیگر دانش آموزان مسائل جدیدی بیاموزید.

آباد با اشاره به روزهای کودکی خود عنوان کرد: تمام اتفاقات خوب زندگی در همین روزهای تحصیل رخ می دهد و همه امیال و آرزوها در آن شکل می گیرد. زمانی که من هم سن شما در مدرسه درس می خواندم آرزوهای بزرگی در سر داشتم و مطمئن بودم که اگر تلاش و کوشش کنم روزهای خوب در راه خواهند بود.

وی با بیان اینکه برای این مدرسه به دلیل نزدیکی به اتوبان باید تمهیداتی که از بروز حادثه جلوگیری کند، درنظر گرفته شود، تصریح کرد: برای رفت و آمد دانش آموزان این مدرسه به اقتضای نزدیک بودن آن به اتوبان و نداشتن سرعت گیر تمهیداتی که از بروز حوادث جلوگیری کند دیده نمی شود. همچنین به دلیل نزدیکی ساختمان متروکه ای به مدرسه، منظر آن به لحاظ اختشاش بصری دچار مشکل شده است.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مدارس، خاطرنشان کرد: یکی از مسائل بسیار مهمی که در سال گذشته نیز بر آن تاکید بسیاری داشتیم بافت فرسوده بودن مدارس است که فضای غیر ایمنی را برای دانش آموزان ایجاد می کند زیرا که تعداد بسیاری از کودکان در آن هستند و اگر حادثه ای در مدرسه رخ دهد با فاجعه بزرگی روبرو خواهیم بود.

آباد ادامه داد: آموزش و پرورش باید اعتباراتی که شهرداری در اختیار مدارس قرار می دهد را به محورهای مقاوم سازی و ایمن سازی اختصاص دهد.