به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و درخصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم 6 سال از من کوچتر است ولی انگار 20 سال کوچکتر از من است. او خیلی بچه است و اصلا احساس مسئولیت پذیری ندارد. مرتب شغلش را تغییر می دهد و هرازگاهی هم بیکار است و از پدرش پول می گیرد.

وی افزود:هرچه به او می گویم که زندگی مشترک مسئولیت دارد و باید بیشتر آن را جدی بگیرد فایده ای ندارد. اصلا انگار نه انگار که شوهر دارم و ازدواج کرده ام. او به هیچ وجه مثل یک مرد نیست و نمی تواند تکیه گاه محکمی برای من باشد. 

زن جوان ادامه داد:روز اول اصلا حواسم را جمع نکردم و تصور می کردم این اختلاف سنی هیچ وقت به چشم نمی آید. ولی بعد از شروع زندگی مشترک متوجه شدم که مرد باید مرد واقعی باشد نه یک بچه که تازه بخواهیم به او بگویم چکار کن یا چکار نکن. واقعا از زندگی با این مرد خسته شدم و می خواهم از او جدا شوم. 

بعد از صحبت های این زن قاضی شوهر وی را هم به دادگاه احضار کرد تا صحبت های او را بشنود.