به گزارش پارس به نقل از شبکه خبر، پژوهشگران انگلیسی می گویند، خورشیدگرفتگی افزون بر اینکه برای چند دقیقه هوای شهر و منطقه محل وقوع آن را تاریک می کند، ممکن است بر زندگی پروانه ها و دیگر انواع جانوران نیز اثر بگذارد.


 کارشناسان مدعی اند با غیر عادی شدن میزان نور خوشید سگ ها و گربه ها نیز ممکن است اندکی مضطرب یا  سردرگم شوند.

بازبینی خورشیدگرفتگی های سابق نشان می دهد که جانوران شب زی از جمله جغدها ممکن است همزمان با این پدیده طبیعی، هوشیارتر و فعال تر شوند. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که «جانوران روز زی»نیز ممکن است به خواب بروند یا خواب آلود شوند.

بررسی های علمی همچنین از احتمال روی آوردن پرندگان به خواندن یا به سکوت رفتن آنها همزمان با خورشیدگرفتگی حکایت دارد.

خورشیدگرفتگی در روز پایانی سال 1393 در بخش هایی از ایران و همچنین در آسیا و اروپا دیده شد.