به گزارش پارس، معاون فرماندار اندیمشک ظهر جمعه به ایرنا گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۰ صبح جمعه در ایستگاه چمسنگر در محدوده استان لرستان رخ داده است.امیر حمزه بزرگی علت این حادثه را ریزش کوه عنوان کرد و افزود: این حادثه خسارت جانی به دنبال نداشته است اما موجب مسدود شدن مسیر خط آهن تهران جنوب از صبح جمعه تاکنون شده است.

وی اظهار داشت:تلاش برای جابجایی واگن های قطار مسافری از خط در حال انجام است و تاکنون یک واگن مسافری از مسیر جابجا شده است.

معاون فرماندار اندیمشک افزود: پیش بینی می شود تا حوالی ساعت ۱۷ عصر جمعه مسیر خط آهن تهران ، جنوب بازگشایی شود.

اداره کل راه آهن ناحیه زاگرس در استان خوزستان دارای ۱۲ ایستگاه با حوزه استحفاظی ۲۲۲ کیلومتر نقش مهمی در جابجایی بار و مسافر در شمال خوزستان به تهران و مناطق مرکزی کشور دارد.