به گزارش پارس به نقل از قدس آنلاین، دعا هنگام تحویل سال نو یکی از سنن زیبای ما ایرانی ها است که می توان با رعایت آداب دعا زمینه اجابت آنها به بهترین وجه را فراهم کرد.


پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «دعايى كه با بسم اللّه الرحمن الرحيم آغاز گردد، رد نمى شود.»

همان حضرت (ص) فرموده اند: «هر دعايى كه پيش از آن ستايش [خدا] نشود نافرجام است.»

امیرمومنان علی (ع) می فرمایند: «هر دعايى ، تا در آن بر محمّد و آل محمّد، صلوات فرستاده نشود، از [ورود به] آسمان ممنوع است».

خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود كه: «اى موسى! هر گاه مرا مى خوانى ، ترسان و هراسان و بيمناك باش و چهره بر خاك بگذار و با اعضاى شريف بدنت در برابرم سجده كن و در پيشگاه من با خوارى و فروتنى بايست و هر گاه با من راز و نياز مى كنى، با دلى هراسان و ترسان، راز و نياز كن.»

امام صادق (ع) نیز درباره آداب دعا می فرمایند: «دعا پيوسته در حجاب است تا آن گاه كه بر محمّد و بر خاندان محمّد صلوات فرستاده شود.»

همچنین، امام صادق (ع) فرموده اند: «هر كه درست وضو بگيرد و دو ركعت نماز بگزارد و ركوع و سجود آنها را به طور كامل به جا آورد، سپس سلام گويد و خداوند عزّ و جلّ و رسول خدا (ص) را مدح كند و آن گاه حاجتش را بخواهد، هر آينه آن را در جاى خود جسته است و هر كه خير را در جايگاهش بجويد ناكام برنگردد.»

امام باقر (ع) می فرمایند: «هيچ خواسته اى را زياد مشماريد؛ زيرا آنچه نزد خداست بيش از آن است كه مى پنداريد.»

پیامبر اکرم (ص) درباره آدابی که اجابت دعا را تضمین می کند، فرموده اند: «هر گاه يك نفر دعا مى كند، براى همه دعا كند؛ زيرا اين دعا به اجابت نزديكتر است. كسى كه پيش از دعا كردن براى خود براى چهل نفر از برادرانش دعا كند، آن دعا در حق آنان و در حق خودش مستجاب شود.»

دعای گروهی نیز برای اجابت دعا بسیار موثر است؛ امام صادق (ع) در این باره می فرمایند: «هيچ گاه چهار نفر گرد نيامدند و براى مطلبى به درگاه خدا دعا نكردند، مگر اين كه با اجابت آن دعا از هم پراكنده شدند.»