پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون علمي رييس جمهور گفت: طرح شناسايي نخبگان دانش آموز سراسر كشور با دقت و توجه به معيارهاي علمي ادامه دارد.

سورنا ستاري معاون علمي رييس جمهور در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر دانش آموزي كه شهاب نام گرفته از ابتداي سال تحصيلي آغاز شده و پيشرفت خوبي تاكنون داشته است.

وي افزود: در طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر، تاکيد بر تقويت خلاقيت و نوآوري جايگزين تاکيد بر محفوظات خواهد شد و تلاش مي شود دارندگان استعدادهاي درخشان با هدايت آموزگاران خود به رشد و کمال دست پيدا کنند. 

ستاري اضافه كرد: با اجراي اين طرح دانش آموزان مستعد مناطق محروم و روستاها نيز امکان بهره مندي از حمايت ها را پيدا مي کنند.

معاون علمي رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه براي چه مقاطعي طرح شهاب اجرا مي شود گفت: اجراي طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر براي مقطع چهارم دبستان و در تمامي مدارس سراسر كشور انجام گرفته كه تلاش داريم و بنا داريم اين طرح را در سال آينده تحصيلي براي تمامي مدارس کشور ودر تمامي مقاطع تحصيلي، اجرا كنيم.
 
ستاري در مورد مقدمات اين طرح گفت: براي اجرايي شدن طرح شهاب، معلمان بسياري را در تابستان گذشته آموزش داديم كه نتايج خوبي هم داشت.