به گزارش پارس به نقل از مهر، این زمین لرزه طبق اعلام موسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران در عرض جغرافیایی ۲۸.۳۹۳ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۲۵۴ درجه رخ داد.

عمق زمین لرزه گفته شده در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده بوده و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان تعلق دارد.