‫سلام

تلویزیون گفت حالتان بد شده رفتم سراغ بچه مذهبی های محل آمارتون رو از اونا گرفتم گفتن میشه اینجا بیام عیادت به قول اونا مجازی. البت شاید از قیافمون خوشتون نیاد اما اگه رام بدن بیام پیشتون شاید مرام ما را با چهرمون بسنجن اما به خدا ما هم شما رو دوست داریم. تا حالا به جز محرم خودمم اشک خودم رو ندیدم اما تا عکستان رو دیدم همه اشکم رو دیدن. تا الان فکر میکردم ازتون خوشم نمیاد اما الان.... ببخشید حالتان خوب نیست و من سرتون رو خوردم. اگه بی ادبی نباشه عاشقتم‬.