اگر چه پیش از این تعدادی از کارشناسان اقتصادی و خودروسازی خواستار بازنگری در شماره گذاری خودرو پراید شده بودند اما رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در شهر کرد گفت: شماره گذاری خودرو پراید ادامه خواهد یافت.

سردار 'اسکندر مومنی ' گفت: اکنون شماره گذاری خودرو پراید مانند گذشته ادامه دارد ، مگر آنهایی که با قانون مغایرت داشته باشد.

به گفته او، در حال حاضر از سوی پلیس منعی برای شماره گذاری این خودرو در کشور وجود ندارد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت:اگرچه ضوابطی که قانون گذار مشخص کرده قوانین و مقررات کشور مانند استانداردهای یورو و کیسه هوا می باشد، ولی هم اکنون شماره گذاری این خودرو تداوم دارد.

مومنی یادآور شد:پلیس معتقد است ایمنی این خودرو بسیار پایین است و نباید در سطح جاده ها تردد کند ،اما متاسفانه هم اکنون شماره گذاری می شود.

رییس پلیس راهور کشور در خصوص تردد، تعدادی از خودروهای پلاک قرمز و دولتی به منظور کارهای غیر اداری نیز گفت: کار غیر اداری با وسیله دولتی تخلف است اما دستگاههای دولتی مجاز هستند در ساعات غیر اداری نیز ماموریت خود را پوشش دهند.

به گفته او، چنانچه کسی از خودرو دولتی،استفاده شخصی و غیر اداری کند،این خودرو از سوی ماموران پلیس توقیف خواهد شد و این خواسته خود دولت است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین در شهرکرد از تمهیدات لازم راهور کشور برای دهه پایانی شهریورماه خبر داد و گفت:در روزهای پایانی شهریورماه و در آستانه پایان سفرهای تابستانی و بازگشایی مدارس ،حضور نیروهای پلیس راهور در سطح جاده ها 10درصد افزایش می یابد.

مومنی گفت: دهه اخر شهریورماه از پر تردد ترین روزهای سفر به حساب می آید به همین دلیل محدودیت های ترافیکی در برخی از جاده های پرتردد ایجاد می شود.