پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بیمارستان اوستن در شهر ملبورن استرالیا به دلیل ارسال پیامک حاوی خبر فوت 200 نفر از بیماران بستری شده در این بیمارستان عذرخواهی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، بیمارستان اوستن شهر ملبورن - دومین شهر بزرگ استرالیا - به صورت اشتباهی به پزشکان خانواده خبر مرگ بیمارانشان را با پیامک اطلاع داد، در حالی که این افراد دچارهیچ مشکلی نشده بودند و به زندگی عادی خود ادامه می دادند.

در استرالیا و برخی دیگر از کشورها سوابق درمانی افراد از جمله مرخص شدن آنها از بیمارستان به پزشک خانوادگی شان اطلاع داده می شود.

هیات مدیره بیمارستان اوستن با صدور بیانیه ای ضمن عذرخواهی گفت: این اشتباه سهوی نتیجه تغییرات در سیستم اطلاع رسانی بیمارستان بود.

شورای پزشکی استرالیا این خطا را به دلیل آسیب رساندن به جامعه پزشکی این کشور غیرقابل چشم پوشی خوانده است.