به گزارش پارس به نقل از مهر، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به مهر گفت: این زمین لرزه با شدت سه ریشتر در خرم آباد مرکز استان لرستان به وقوع پیوست.

رضا آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۱۰و هشت دقیقه و ۳۷ثانیه صبح امروز سه شنبه ذکر کرد و بیان داشت: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی بیان داشت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به طول و عرض جغرافیایی ۴۸.۳۷ و ۳۳.۶۵ بوده است.

این زمین لرزه توسط عمده مردم خرم آباد احساس و موجب ترس و وحشت عمومی در مرکز لرستان شد.

بنابر این گزارش استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

مطابق نظر کارشناسان بخشهای شمالی استان لرستان در مجاورت راندگی اصلی زاگرس قرار دارند و شهرستان های دورود، بروجرد، مناطق مسکونی واقع در دشت سیلاخور و بخش های جنوبی الیگودرز و شول آباد در خطر بالای زلزله قرار دارند.