به گزارش پارس به نقل از مهر، یک اپرای فرانسوی به شدیدترین وجهی باورهای اسلامی را زیر سوال برده است. این اپرا که برمبنای یک اپرا-باله قرن هجدهمی با عنوان « شجاعان هندی» نوشته رومئو ساخته شده در پرده سوم که می خواهد قوانین ایران را زیر سوال ببرد با اعتراض تماشاگران در اجرای اولش در تولوز روبه رو شد.

این اپرا که قرار است در تاریخ ششم مارس راهی بریتانیا شود و در باربیکن هال به نمایش درآید، با هدف نمایش اسلام به عنوان یک باور زورگو و ستمکار طراحی شده است.

این نمایش که در چهار پرده و یک پیش درآمد تنظیم شده از ترکیب بازیگران عریان و پوشیده است، قصد دارد باورهای اسلامی و اخلاقی را زیر سوال ببرد.

این اپرا که اولین بار در سال ۱۷۳۵ روی صحنه رفت، بخشی از شخصیت هایش را در قالب ایرانیانی تصویر کرده که با هر نوع آزادی مخالف هستند.

این نمایش که لورا اسکوزی آن را با چاشنی کمدی به روی صحنه برده و بخش هایی را نیز در قالب درام خلق کرده، در پرده اول امپراتوی عثمانی، در پرده دوم سلطنت در پرو، در پرده سوم ایران دوران افشاریان و در پرده چهارم جنگل های وحشی آمریکای شمالی را تصویر می کند.

سازندگان این نمایش در بخش مربوط به ایران تلاش دارند تا با یادآوری مسایل ساخته ذهن خودشان درباره ایران امروز افرادی را با کت و شلوار و عینک سیاه مجسم کنند که با شتر در حال رفت و آمد هستند. موذن در این نمایش به عنوان فردی تصویر شده که در جلوی صحنه فریاد می زند و در عین حال فردی بسیار غیراخلاقی نیز هست.

این نمایش که یک بار دیگر در سال ۲۰۱۳ در تولوز فرانسه به صحنه رفته بود، اکنون در بردو در حال اجراست و پس از آن قرار است در نورنبرگ و سپس در لندن روی صحنه برود.