به گزارش پارس به نقل از مهر، مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در نظارت دوره ای اسفند از معاونت خدمات شهری و فضای سبز منطقه ۱۶ گفت: منطقه ۱۶ نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز از مناطقی بوده است که در آن خوب کار شده و شرکت های پیمانکار ما در این منطقه خوب کار می کنند و در مجموع از منطقه رضایت خوبی داریم.

وی با اشاره به اینکه طرح استقبال از بهار با شعار فصل همدلی، از اول اسفند ماه آغاز و تا آخر فروردین ماه ادامه دارد افزود: به جهت حجم کار و به جهت تنوع کاری در حوزه خدمات شهری وضعیت ما از اینکه است بهبود می یابد و تلاش ما این است که شهر تهران و همه مناطق و منطقه ۱۶ به یک وضعیت عادی برسند تا به عنوان یک پایتخت شهر خوبی داشته باشیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران پس از نظارت دوره ای از وضعیت خدمات شهری و فضای سبز منطقه۱۶، طرح های پیشنهادی معاونت خدمات شهری و فضای سبز منطقه را مورد بررسی قرار داد. وی به طرح پیشنهادی ساماندهی بازار دوم نازی آباد اشاره کرد که باید مورد بررسی قرار گیرد و در خصوص اقدامات توسعه انرژی پاک گفت: اقدامات توسعه انرژی نو با آبگرمکن های خورشیدی در ساختمان ها به منظور کاهش مصرف انرژی و ایجاد هوای پاک و توجه به موضوعات زندگی مردم از مهمترین موضوعات مورد توجه در حوزه خدمات شهری است.