به گزارش پارس به نقل از مهر، بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، بین مرگ موتورسیکلت سواران و فصول مختلف سال ارتباط معناداری وجود دارد به این معنا که در فصول گرم با افزایش تلفات در این بخش و در فصول سرد با کاهش این آمار مواجه هستیم. در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ موتورسیکلت سوار در فصل تابستان جان خود را از دست داده اند که بیشترین آمار تلفات در سال ۱۳۹۱ را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که آمار فوتی های موتورسیکلت سواران در فصل بهار همین سال یک هزار و ۱۶۲ نفر (۲۶.۳ درصد) ، در فصل پاییز یک هزار و ۸۸ نفر (۲۴.۶ درصد) و در فصل زمستان ۶۶۶ نفر (۱۵.۱ درصد) بوده است.

در سال ۱۳۹۰ نیز شاهد تکرار این روند هستیم، تا آنجا که ۳۵.۵ درصد کل تلفات موتورها در فصل تابستان گزارش شده است. در این سال یک هزار و ۲۳۵ موتورسیکلت سوار (۲۵.۶ درصد) در فصل بهار، یک هزار و ۷۱۲ نفر (۳۵.۵ درصد) در فصل تابستان، یک هزار و ۲۳۰ نفر (۲۵.۵ درصد) در فصل پاییز و ۶۴۶ نفر (۱۳.۴ درصد) در فصل زمستان جان باخته اند.

آمار تلفات موتورسیکلت سواران در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۸.۴ درصد کاهش یافته و از چهار هزار و ۸۲۳ نفر در سال ۱۳۹۰ به چهار هزار و ۴۱۶ نفر در سال گذشته رسیده است.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۹۲ نیز با وجود آنکه هنوز آمارهای فصل زمستان نهایی نشده است به نظر می رسد بیشترین آمار مرگ موتورسیکلت سواران در فصل تابستان ثبت شده باشد.

در سال جاری (تا پایان آذرماه) یک هزار و ۳۴ موتورسیکلت سوار در فصل بهار، یک هزار و ۳۰۳ نفر در فصل تابستان و ۹۴۷ نفر در فصل پاییز جان باخته اند. در مجموع در نه ماهه امسال سه هزار و ۲۸۴ موتورسیکلت سوار در کشور جان خود را از دست داده اند.

به طور کلی به توجه به آنچه در آمارهای فصلی این سازمان در مورد مرگ موتورسیکلت سواران گزارش شده است در فصل زمستان آمار مرگ موتورسیکلت سواران کمتر از دیگر فصول سال است که به نظر می رسد عمده دلیل آن استفاده بیشتر این افراد از کلاه ایمنی است. از آنجا که در فصول گرم سال عمده موتورسیکلت سواران از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و یا کلاه های آنان از استاندارد کافی برخوردار نیست، کوچک ترین ضربه ای به سر در حین تصادف زمینه مرگ آنان را فراهم خواهد کرد.

از سویی دیگر در فصل زمستان علاه بر اینکه کمتر از موتورسیکلت استفاده می شود، راکبان این وسیله نقلیه نیز به دلیل لغزندگی سطح معابر با احتیاط بیشتر تردد می کنند و همین موضوع آمار حوادث این گروه را در زمستان کاهش می دهد.