به گزارش پارس به نقل از مهر، بهمن برزگر در مورد تجمیع بیمه ها با سازمان بیمه سلامت گفت: آئین نامه اجرایی تجمیع صندوق های بیمه ای را تدوین و به شورای عالی بیمه ارسال کرده ایم اما هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است.

وی تاکید کرد: ابتدا باید نسبت به یکسان سازی دفترچه های بیمه اقدام کنیم و مرحله به مرحله کار را پیش ببریم و در نهایت ادغام بیمه ها در دستور کار قرار گیرد.

معاون مطالعات توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه این طرح در مرحله بررسی در شورای عالی بیمه قرار دارد، گفت: نظر شورای عالی بیمه سیاستگذاری و یکپارچه سازی بیمه های پایه است و بعد باید منتظر تصمیم نهایی آنها باشیم.

برزگر با اشاره به مکاتبات بسیار با سازمان های بیمه ای گفت: به منظور ادغام سازمان های بیمه ای در سازمان بیمه سلامت مکاتبات زیادی با آنها انجام داده ایم اما هنوز جوابی دریافت نشده است.

معاون مطالعات توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت گفت: در مجموع تعیین تکلیف ادغام سازمان های بیمه ای برعهده شورای عالی بیمه است و باید منتظر نظر نهایی آنها در سال آینده باشیم.

وی به برنامه های سال آینده سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ محور اصلی ما اجرای بند الف ماده ۳۸ قانون است به طوریکه بر اساس آن افرادی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار می گیرند.

برزگر با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی شدن این ماده به شورای عالی بیمه ارائه شده است، گفت: با اجرای این بند هیچ ایرانی بدون بیمه نخواهد بود و این ماده طی دو سال آینده اجرایی می شود.

معاون مطالعات توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت به همکاری دستگاها در مورد شناسایی افراد فاقد بیمه گفت: دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نهادهای دولتی، موسسات درمانی و در مجموع هر جایی که بیمار بدون بیمه به آنها مراجعه می کند موظفند این افراد را به ما معرفی کنند و تا آنها را بیمه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه ای هستند، گفت: چندین مدل برای بیمه افراد فاقد پوشش وجود دارد یکی اینکه ما خودمان سراغ آنها می رویم و یا دستگاههای دیگر به ما معرفی می کنند. البته در مناطق دورافتاده نیز شوراهای شهر و روستا و همچنین دهیاری ها این افراد را معرفی می کنند و آئین نامه این کار نیز تدوین شده است.

به گفته برزگر، ساکنان حاشیه شهرها مورد توجه جدی ما بوده و در اولویت بیمه ای قرار گرفته اند و به مرور مابقی افراد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

معاون مطالعات توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت در مورد اعتبار اجرای این طرح نیز گفت: هنوز برای اجرای این ماده اعتباری در نظر گرفته نشده است و تنها بودجه ای که وجود دارد بودجه سازمان ایرانیان و همچنین بودجه روستاییان است، اما به جزء آن به طور مشخص اعتباری در نظر گرفته نشده و ما همچنان در حال تعامل با دولت برای گرفتن اعتبارات این بخش هستیم.