به گزارش پارس به نقل از مهر، جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه پیک های نوروزی باید در قالب بسته های فرهنگی برای ایام نوروز دانش آموزان توسط آموزش و پرورش تدوین شود گفت: پیک های نوروزی باید به صورت اختیاری در مدارس توزیع شود.

وی با بیان اینکه اجباری کردن پیک های نوروزی برای دانش آموزان قطعاً بازخورد منفی دارد، افزود: آموزش و پرورش می تواند از طریق این بسته های فرهنگی سرمایه گذاری طولانی مدت برای ارائه آموزش های فرهنگی، اجتماعی همچون حفظ محیط زیست، کاهش ترافیک و استفاده از حمل و نقل عمومی، احترام به بزرگ تر، آداب دید و بازدید در میان اقوام و… انجام دهد. قطعاً تاثیرگذاری این آموزه ها به مراتب بیشتر از تکالیف اجباری پیک های نوروزی است.

به گفته کوچکی نژاد، باید سیاست های تدوین محتوای پیک های نوروزی تغییر کند، چرا که در سال های گذشته شاهد بوده ایم که پیک های نوروزی هیچ تاثیر آموزشی در میان دانش اموزان ندارد و در نهایت در روزهای پایانی عید دانش آموز یا والدین آنها اقدام به تکمیل پیک های نوروزی می کنند.

کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه در ایام نوروز که تعطیلی مدارس فرصت خوبی برای گشت و گذار خانواده ها به شمار می رود، تصریح کرد: متاسفانه وجود پیک های نوروزی و استرس تکمیل آن آرامش خاطر دانش آموزان و خانواده های آنان را بر هم می ریزد و امکان لذت بردن از تعطیلات نوروزی را از آنان سلب می کند.

وی با بیان اینکه مخالف توزیع اجباری پیک های نوروزی در میان دانش اموزان است، گفت: محتوای پیک های نوروزی باید بگونه ای باشد که هیچ احساس اجباری به دانش آموز منتقل نشود و در نهایت آنها با خواست و میل خود محتوای آن را مطالعه کنند.