به گزارش پارس به نقل از مهر، احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه دیدار از بناهای تاریخی خیابان لاله زار تهران در گفتگو با خبرنگاران درباره تئاتر نصر یا همان تئاتر تهران که مدتهاست مخروبه مانده ولی همچنان به عنوان نخستین تئاتر گردان در تهران مشهور است، بیان کرد: برخی از بناهای تاریخی خیابان لاله زار چندین مالک دارند که عدم تفاهم بین مالکان باعث شده تا این بناها فروخته نشود. وی گفت: مدتها قبل درباره موزه تئاتر در سازمان هایی مانند ارشاد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری صحبت هایی شده بود. بهتر است اینجا به عنوان موزه تئاتر تغییر کاربری پیدا کند و این شروع خوبی برای ایجاد خانه تئاتر باشد. مانند خانه سینما که به همین شکل آغاز شد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: برخی از کسبه خیابان لاله زار حاضرند تا هزینه ای برای ساماندهی پیاده راه بدهند. مطالعات در این زمینه باید به صورت تخصصی انجام شود، اینکه فکر می کنیم همه کارها را فقط باید شهرداری انجام دهد درست نیست.

وی همچنین درباره مجموعه خانه های تاریخی پیرنیا در خیابان لاله زار بیان کرد: بخشی از این مجموعه خانه ها که اکنون به دانشکده طب سنتی تغییر کاربری پیدا کرده سامان یافته بود به خصوص شربتخانه آن بسیار ارزشمند بود. درباره خانه های دیگر باید سازمان میراث فرهنگی گزارشی ارایه کند تا بدانیم برای آنها چه کاری باید انجام داد. به من عکس هایی از خانه های دیگر پیرنیا در خیابان لاله زار نشان داده بودند که مخروبه شده اند، باید با تعامل و گفتگو مشکل این خانه ها نیز حل شود.

مصوبه ای برای تصویب

مسجدجامعی بیان کرد: پیشنهاد دادم سازمان میراث فرهنگی مصوبه ای به دستگاه ها در حوزه اجرایی اداره کل موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی ارایه کند. این کار را قبلاً در دولت آقای خاتمی نیز انجام داده ایم و منشاء نجات بسیاری از بناهای تاریخی شد.

وی گفت: بسیاری از موزه هایی که اکنون ایجاد شده به همان مصوبه بر می گردد مانند موزه برق، آب، پست و گمرک. دستگاه های دولتی با این مصوبه هم تشویق می شدند تا بناهای تاریخی خود را حفظ کنند و هم اجازه دارند که برای نگهداری از آن بودجه ای را هزینه کنند.

چشم دائی جان ناپلئون به رئیس شورای شهر تهران

رئیس شورای شهر تهران درباره خانه دایی جان ناپلئون که در خیابان لاله زار واقع شده است نیز گفت: این خانه مصوبه یک فوریتی شورای شهر تهران را برای حفظ و نگهداری دارد. باید شهرداری تدبیری درباره آن بیاندیشد. امیدواریم این مصوبه به تصویب برسد چون مانع تخریب آن خواهد شد. اهمیت این خانه به جنبه میراثی، معماری و هنری آن است از سوی دیگر تنها باغ باقی مانده در خیابان لاله زار است.

مشارکت شهرداری بوشهر برای حفاظت از خانه معین التجار

وی همچنین درباره خانه تاریخی معین التجار هم گفت: دوستان اعلام کرده اند که شهرداری بوشهر حاضر است در حفظ و نگهداری این خانه مشارکت کند. خوب است که هر استانی در تهران یک خانه داشته باشد. قرار شده تا هماهنگی لازم انجام شود و شهرداری نیز در این زمینه کمک هایی انجام دهد.

مسجدجامعی ادامه داد: نقاشی های دیواری این خانه لایه ای از فیبر داشت ولی برای نصب فیبر به دیوار میخ زده اند که همین اقدام باعث آسیب زدن به دیوار و نقاشی ها شده است. به هر حال نوعی روایت و نگرش هنرمندان آن دوره را نسبت به اروپاست.

وی گفت: خیابان لاله زار به طرح جامع نیاز دارد. خانه های زیبا، مشاغل و اصناف متعدد سال ها در آنجا ساکن هستند، نمی توان به راحتی از کسبه خواست تا محل کسب خود را ترک کنند. باید گفتگویی انجام و تدبیری اندیشیده شود تا آنها در جابجایی ها دچار ضرر نشوند.