به گزارش پارس به نقل از ایرنا، « محمدرضا عرب» افزود: رای پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و کارکنان استانداری تهران قرار است امروز اعلام شود، اما ابلاغ نمی شود.

وی ادامه داد: مرحله تایپ رای های صادر شده به پایان رسیده و تا ظهر دوشنبه برای امضا به محمدرضا محمدی کشکولی قاضی پرونده ارسال می شود.

وکیل مدافع مدیر کل وقت اتباع بیگانه استانداری تهران افزود: محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران یک دوره بر روی رای های صادر شده نظارت داشت تا از مجازات متهمان مطلع شود.

عرب ادامه داد: اکنون رای تایپ شده و آماده است و فقط باید امضا و ابلاغ شود.

محاکمه حدود ۸۰ متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد و فروردین سال جاری دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشورارجاع شد.

دیوان عالی کشور نیز ۲۹ مرداد ماه از طریق دفتر سخنگوی قوه قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد.

دیوان عالی کشور در این پرونده، تعدادی از متهمان را تبرئه و احکام ۲۲ نفر از متهمان پرونده را نقض کرد که جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات آن بخش از متهمان بیمه ایران که احکام آنها توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، در هشت جلسه از ۱۸ آذر تا چهارم دی سال جاری در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

۲۹ دی ماه نیز محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از صدور آرای متهمان این پرونده خبر داد و چند روز بعد نیز وی اعلام کرد که در این پرونده ۲۱ نفر از متهمان، محکوم و پنج نفر نیز تبرئه شده اند.